Menu
Nieuws

Vrijstelling fosfaat voor melkveehouders met zeldzame rassen

Bij het fosfaatreductieplan, bedoeld om het mestoverschot van de melkveehouderij terug te dringen, worden runderen van zeldzame Nederlandse rassen in 2017 ontzien. De jonge dieren vallen buiten de regeling en daardoor hoeft de populatie van deze bijzondere rassen niet te krimpen door de regeling.

false