Nieuws

Vruchtbare samenwerking Vitens en agrariërs

Bij de kenniscarrousel van de Kenniswerkplaats Achterhoek van 11 november waren docenten te gast bij het waterpompstation van Vitens in Eibergen.

Door een drietal inleiders werd achtereenvolgens ingegaan op het wingebied van Vitens en de afnemers van het drinkwater, wat de bijproducten van water zijn, en grondwaterbescherming.

Tijdens de rondleiding door het pompstation was er volop gelegenheid voor het stellen van (technische) vragen.

Bijproducten

Uit het opgepompte water wordt afhankelijk van de locatie methaangas, ijzer, kalk en humuszuren gehaald, voordat het naar de afnemers gaat. Deze ”afvalstoffen” zijn natuurlijk nog prima bruikbaar voor toepassingen als verwarmingsbron of meststof voor de landbouw. Voor een deel gebeurt dat al, maar er wordt ook nog volop geëxperimenteerd (mooie kansen voor het onderwijs).

Grondwaterbescherming

Vitens onttrekt het water uit gebieden waar andere gebruikers een (landbouw)bedrijf op uitoefenen en gebieden van particuliere gebruikers. Ieder met zijn eigen belangen. Hierdoor wordt de grondwaterkwaliteit beïnvloed door de aanwezigheid van onder andere resten van medicijnen en meststoffen.

Door samenwerking (onder andere met de deelnemers aan de vruchtbare kringloop) maakt Vitens de bewoners en gebruikers van het buitengebied bewuster van de mogelijkheden om de grond gezond te houden. Aanpassen van de methodes om de grond te bewerken en de keuze van andere gewassen, leveren zowel Vitens als de agrariër een aantoonbaar (financieel) voordeel op.

Samenwerking

Tijdens de interactieve bijeenkomst waaraan deelgenomen werd door docenten uit het HBO en MBO onderwijs en andere betrokkenen bij de koppeling overheid-bedrijfsleven-onderwijs, kwam naar voren dat er in de toekomst erg veel te winnen is voor alle gebruikers van het platteland. Door onderling goed samen te werken en in te zetten op innovaties, kunnen men nog heel erg veel (van elkaar) leren.

Contact

Ruud Kaak, Projectleider Kenniswerkplaats Achterhoek, rkaak@aoc-oost.nl

(Bron foto: Alfons van den Belt)