Menu
Nieuws

Vruchtwisseling met blijvend grasland

Blijvend grasland heeft een positief effect op de bodemvruchtbaarheid en maakt grasland minder gevoelig voor droogte of extreme neerslag. Met een bouwplan met 60% blijvend grasland, 20% tijdelijk grasland en 20% maïs kun je rekening houden met de verschillende eisen voor een duurzame bedrijfsvoering.

false

false