Nieuws

Vuurwerk en dierenwelzijn blijft moeilijke combinatie

Hoewel de maatschappelijke weerstand tegen vuurwerk toe lijkt te nemen is dit nog niet terug te zien in het gebruik. Dierenbeschermingsorganisaties komen weer met hun jaarlijkse tips om de problemen voor dieren zo klein mogelijk te houden.

Knalfeest niet voor dieren

Ondanks de toenemende maatschappelijke en politieke weerstand tegen het vuurwerkgebruik rondom de jaarwisseling neemt het afsteken van vuurwerk eerder toe dan af. De jaarlijkse oproep van de Partij voor de Dieren tegen het ongebreidelde vuurwerkgebruik krijgt wel meer politieke steun maar een Kamermeerderheid is nog niet te vinden voor de beperking van het gebruik. Organisaties zoals de Dierenbescherming en de Sophia Vereeniging poetsen daarom hun tips voor de bescherming van de dieren weer op en brengen die opnieuw onder de aandacht. Ook het LICG besteedt uitgebreid aandacht aan de maatregelen die genomen kunnen worden om de overlast voor dieren te beperken. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er dit jaar geen live radarbeelden te zien van de gevolgen van vuurwerk voor de rust van vogels. Wel laten beelden uit voorgaande jaren zien dat het effect groot is.

Ook in het buitenland een probleem

In de Verenigde Staten is het vuurwerk op Onafhankelijkheidsdag altijd aanleiding tot waarschuwingen en discussie over het onderwerp. Het Britse Guy Fawkes feest is een andere aanleiding voor vuurwerk en de bijbehorende discussie. In Groot Brittannië is ook een overzicht beschikbaar van ongevalsoorzaken bij paarden. Dit overzicht laat zien dat ook voor paarden het vuurwerkseizoen niet zonder risico is.


(Bron foto: Wikimedia, Eddy Berthier)