Menu
Nieuws

Waar blijven de insecten?

Veel insectensoorten gaan in aantal achteruit. Om te kunnen achterhalen welke insectensoorten waar in Nederland voorkomen en hoe groot de insectenpopulatie is, hebben verschillende kennispartners het project DIOPSIS opgezet. Met behulp van speciale apparatuur worden insecten gemonitord.

false

false