Nieuws

Waar is het plastic?

Industrieel plastic verdwijnt in rap tempo uit de plastic eilanden. Waar het gebleven is, is nog onbekend.

In het artikel ‘Plastic raakt zoek in de oceaan’ uit Resource komt bioloog Jan Andries van Franeker aan het woord. Al meer dan dertig jaar snijdt hij dode Noordse stormvogels open op zoek naar plastic. Hieruit blijkt niet alleen dat bijna 60% van de vogels meer plastic in zich heeft dan de norm, maar ook dat er plastic verdwijnt van de plastic eilanden.

Plastic eiland

Uit de bevindingen van Van Franeker blijkt dat, ondanks de explosieve toename van het gebruik van plastic, de afgelopen decennia het gewicht aan plastic in de maag van de stormvogels nauwelijks is meegegroeid. Dat komt omdat het zogenoemde industriële plastic binnen twee decennia met 75 procent is afgenomen. Op de vraag waar dat plastic dan is gebleven, ligt het voor de hand om te veronderstellen dat dat in een van de vijf plastic eilanden op de oceanen is. Dat blijkt niet het geval, want ook in het centrum van het plastic eiland is het industriële plastic binnen twee decennia met driekwart afgenomen.

Petflessen

‘Zelfs bij aanhoudende toevoer van vuil verliest het eiland plastic. En met grote snelheid: 75 procent in minder dan twintig jaar. Dat is ontzettend snel. En waar het heen gaat, weten we niet’, aldus Van Franeker. Een probleem bij het vinden van een antwoord is volgens Van Franeker dat hoe kleiner het plastic, hoe moeilijker het wordt om het uit te zoeken. En de vraag wat dat plastic met het milieu doet is nog moeilijker te beantwoorden.
Daarom vindt de bioloog dat voorkomen beter is dan genezen. ‘Het gebruik van verpakkingen is een vrije markt waar iedereen zijn gang maar gaat. Voorschriften ontbreken volledig. Waarom bijvoorbeeld geen statiegeld op plastic? In Scandinavische landen worden petflessen hergebruikt. Waarom kan dat hier niet?’

(Bron foto: Pixabay)