Nieuws

Waar komt ons eten vandaan: voedselkilometers

De eerste bijdragen aan de discussie over de economische dimensie rond de verduurzaming van de voedselproductie en de verschillende rollen die markt en overheid spelen geven inzicht in het aantal voedselkilometers.

In het parlementaire onderzoek 'Economische dimensie verduurzaming voedselproductie' is een aantal vragen opgesteld die antwoord moeten geven op de vraag welke rol Nederland kan spelen bij dit onderwerp.

Aandeel Nederland

Een van de vragen uit het onderzoek luidt: Welk aandeel heeft de Nederlandse voedselproductie in het Nederlands voedsel en welk aandeel heeft Nederland in de internationale voedselproductie? Welke transportbewegingen maakt het Nederlands voedsel?"

Kilometers en milieudruk

In Nederland wordt meer voedsel geproduceerd dan geconsumeerd. Een deel van de productie wordt dan ook geëxporteerd. Daarnaast is Nederland van oudsher al een doorvoerland, mede door de goede geografische ligging.

Kaas, kalfsvlees, consumptieaardappelen en verse groenten vinden hun weg naar andere landen. Deze producten worden vooral geëxporteerd naar andere EU-staten. Voor de eigen markt wordt weer veel graan, vers fruit en vis geïmporteerd.

In het rapport 'Verduurzaming voedselproductie' wordt ingegaan op aantallen kilometers, de plaatsen van bestemming, manieren van transport en de omvang en wijze van transport van levende dieren en de milieudruk die dat oplevert. Dit rapport is opgesteld door de afdeling Food en Biobased Research van Wageningen UR.

Het rapport 'Economische dimensie verduurzaming voedselproductie' gaat in op de verborgen kosten die gemaakt worden bij de productie van voedsel. Ook is er gekeken op welke manier de reële prijs van voedsel in een economisch model kan worden verwerkt.

Klankbordgroep

Sinds 31 maart 2011 is er een klankbordgroep ingesteld die wordt belast met de uitvoering van het parlementair onderzoek. De klankbordgroep 'Economische dimensie verduurzaming voedselproductie' gaat onder andere de onderzoeksresultaten toetsen. Dit gebeurt in drie openbare rondetafelgesprekken. De eerste vond plaats op 7 oktober. 14 en 28 oktober zijn de volgende data.


(Bron foto: Pixabay)