Menu
Nieuws

Waarde uit Weerribben en Wieden

Hoe kun je financiële middelen uit natuurterreinen verkrijgen om de waarde in stand te houden? Een verkenning in de Weerribben en Wieden laat zien dat er verzilveringsmogelijkheden zijn, maar dan moeten belanghebbenden wel samenwerken.

false