Nieuws

Waarden van groen onderwijs

Het groen onderwijs heeft een aantal bijzondere kenmerken: kleinschalig, praktijkgericht en een sterke binding met het bedrijfsleven. Daardoor heeft dit onderwijs bijzondere waarden. Een brochure belicht die waarden in korte interviews.

Het groen onderwijs is anders georganiseerd dan het onderwijs voor andere sectoren. Het landbouwministerie dat van oudsher een rol speelt in dit onderwijs, heeft ervoor gezorgd dat groen onderwijs een aantal bijzondere kenmerken heeft.

Zo is het kleinschalig, sterk praktijkgericht en zijn de scholengemeenschappen verticaal georganiseerd. Die kenmerken hebben impact op het functioneren van het groen onderwijs. Het onderwijs werkt intensief samen met het bedrijfsleven, kent een sterke international oriëntatie en speelt in rol bij kennisdoorstroom tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.

Overheveling

De publicatie 'Waarden van Groen Onderwijs' die is samengesteld door Pieter Boetzkes en Ton van den Born, beschrijft de unieke waarden van het groene onderwijs. Aanleiding voor de publicatie is de discussie over welke verworvenheden van het groen onderwijs behouden moeten blijven bij een eventuele overheveling naar het ministerie van OCW. De auteurs gaan niet alleen in op de systeemkenmerken, maar ook op de betekenis van groen onderwijs voor leerlingen, studenten, bedrijfsleven en maatschappij. In korte interviews vertellen leerlingen, studenten, docenten, bestuurders en afgestudeerden wat de waarde is van dit type onderwijs.

Groen DNA

Zo vertellen vmbo-leerlingen Robin Krul, Ashley Hopman en Charmaine Vogelzang uit Heerhugowaard hoe belangrijk een groene school voor hen is. Ze kozen voor groen omdat ze iets hebben met planten en dieren. De groene omgeving helpt hen in hun ontwikkeling. NAJK bestuurslid Bart van den Hoog, oud-student van CAH Dronten, nu Aeres Hogeschool, voelde zich er thuis: 'Op de havo was het niet gebruikelijk over de boerderij thuis te spreken, maar in Dronten werd je ernaar gevraagd. Iedereen heeft dezelfde achtergrond en dat versterkt de band' zegt hij. Bestuurder Bastiaan Pellikaan heeft het over het Groene DNA: 'Mensen die voor groen onderwijs kiezen, hebben iets speciaals'.

Praktijk

Een kenmerk van Groen Onderwijs is de sterke band met de praktijk. Dat gebeurt op verschillende niveaus. Onderzoeker en docent Stan Frijters bij Aeres Hogeschool in Wageningen noemt het gemak waarmee groene scholen theorie en praktijk aan elkaar verbinden. 'Dat maakt dat veel leerlingen in groen onderwijs andere naar kennis kijken,' zegt hij. Rector magnificus Arthur Mol van Wageningen University noemt de sterke relatie van het onderwijs en onderzoek op de universiteit met toegepast onderzoek en de maatschappij. Hij wil de verbinding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek verder integreren. Daarom maakt hij zich zorgen over een overheveling naar het ministerie van OCW. 'Het zou buitengewoon jammer zijn als universiteit en research uit elkaar worden gedreven'.

Vier waarden

Het laatste hoofdstuk van de brochure geeft een beeld van de vier waarden die het groen onderwijs kenmerken: de economische waarde, pedagogische waarde, maatschappelijke waarde en eigenwaarde. De economische waarde gaat in op de waarde van de groene sector voor Nederland, het agrofoodcomplex. De sector behoort tot de wereldtop en vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse concurrentie- en innovatiepositie op de wereldmarkt. De sector dankt het succes in hoge mate aan het groene kennis- en onderwijssysteem. De eigenwaarde gaat in op het groen DNA bij docenten, studenten, werknemers en ondernemers in de sector. Dit groene DNA geeft voor docenten en studenten geeft het een gevoel van sterke betrokkenheid bij de sector en trots op hun expertise en bijdrage.

(Bron foto: AOC Raad)