Nieuws

Waardepiramide van biomassa verder ingevuld

Biomassa kan dienen als medicijn, voedsel, grondstof of brandstof. Gegoten in een 'waardepiramide' staan eerstgenoemde toepassingen bovenaan. De piramide heeft nu kwanitatief invulling gekregen.

Volgens onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research, zo is te lezen in het rapport Kwantificering van volumes en prijzen van biobased en fossiele producten in Nederland was dat nodig. De piramide is weliswaar steeds meer wijdverbreid geraakt en wordt gebruikt als aanzet voor debat, maar hij geeft 'te weinig houvast om beleidsafwegingen op te baseren'.

Beleid en cascadering

Ongeveer een maand vóór verschijning van het rapport (d.i. juli 2014) is een kamerbrief verstuurd waarin reeds het 'beleid voor de inzet van biomassa' wordt geschetst. Daarnaast is daarin de bijbehorende uitvoeringsagenda terug te vinden. In deze brief, Meer waarde uit biomassa door cascadering, wordt verwezen naar Strategie voor een groene samenleving van de Wetenschappelijke en Technologische Commissie biobased economy (WTC). Ook in dit rapport wordt door middel van de waardepiramide het belang van biomassacascadering geschetst.

Wat bedoeld wordt met cascadering is onder meer te lezen in het Groen Kennisnet-artikel Discussie maar ook consensus over biobrandstof. Kortgezegd wordt met cascadering in dit verband de indeling van hoog- naar laagwaardig gebruik van biomassa bedoeld. Zie de Groen Kennisnet-zoekvraag Biomassa cascadering voor meer informatie over dit onderwerp.

Volume en waarde piramidetreden

In het rapport van Food & Biobased Research wordt een stap verder gegaan: per eenheid (piramidetrede) van de grondstoffen en producten wordt een benadering gegeven van het volume en de waarde. Daarbij zijn tevens grondstoffen en producten uit biomassa, waar relevant, vergeleken met grondstoffen en producten uit fossiele bronnen. Wordt gekeken naar volumes, dan spannen (fossiele) stook- en transportbrandstoffen de kroon met 68 Mton per jaar, gevolgd door veevoer met jaarlijks 25 Mton. Hekkensluiter is de groep basisvoedsel met 2.1 Mton per jaar.

Gekeken naar de volumes van de producten zelf vallen ook grote verschillen op: 'De hoeveelheid veevoer is onevenredig veel groter dan de hoeveelheid geconsumeerd vlees en melkproducten. Dit is een gevolg van de export van veel (met name varkens)vlees en melkproducten als kaas'. Informatie over de waarde van de verschillende piramidetreden is ook in het rapport te vinden, evenals meer informatie over de volumes.


(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(4)