Nieuws

Waardering agrifoodsector nauwelijks veranderd

'De maatschappelijke waardering van de Agri & Food sector is neutraal tot licht positief', meldt LEI Wageningen UR. Daarmee is de waardering voor de sector tussen 2012 en 2014 nauwelijks veranderd.

Verder stelt LEI in het rapport De Agrifoodmonitor 2014 dat men minder positief is geworden over de akkerbouw en positiever over de pluimveehouderij. Daarbij wordt opgemerkt dat de gemeten verschillen ten opzichte van 2012 wel klein zijn.

Niet één geheel

Ondanks de iets verbeterde mening over de pluimveehouderij, scoort deze samen met de varkenshouderij nog steeds het laagst. De tuinbouw, akkerbouw, melkveehouderij en supermarkten worden het meest positief beoordeeld (waarbij de waardering voor laatstgenoemde subsector ook een stuk is toegenomen). De overige subsectoren –de Agri & Food sector als geheel en de voedingsmiddelenindustrie- scoren hier tussenin.

LEI: 'Dit laat zien dat burgers verschillende beelden hebben bij de verschillende subsectoren. En dat we met zeer grote waarschijnlijkheid de Agri & Food sector niet als één geheel kunnen zien als het gaat om de perceptie van burgers'.

'Satisfiers' en 'dissatifiers'

De waardering die mensen hebben wordt vooral gevoed door zogenoemde 'satisfiers' en dissatisfiers', waarbij satifiers de belangrijkste verklarende factor is. De belangrijkste satisfiers zijn: reputatie, betrokkenheid, vertrouwen in samenwerking, perceptie van genomen maatregelen en positieve emoties. De voornaamste dissatisfiers zijn: negatieve emoties, ambivalentie en belang van milieu bij aankoop van voedselproducten.

Aanbevelingen

In een Groen Kennisnet-artikel over de in 2013 verschenen monitor over 2012 (De Agrofoodmonitor [2013]) is te lezen dat de uitkomsten van het onderzoek door de sector gebruikt kunnen worden om de waardering te vergroten (zie 'Agrifood'sector licht positief beoordeeld). Om daarin verder te ondersteunen worden ook in de nieuwste monitor diverse aanbevelingen gedaan voor ondernemers. Verder noemt het LEI per subsector een aantal aandachtspunten.

Het rapport biedt verder een vergelijking van de sector en haar subsectoren met andere sectoren (uitgedrukt in waardering). Meer weten over de in het onderzoek gebruikte methodes en technieken? Zie Methodiek Agrifoodmonitor - Versie tot en met 2014.