Nieuws

Waarom vaccineren tegen blauwtong?

Nederland kent een vrijwillig vaccinatiebeleid tegen blauwtong, melkveehouders mogen dus zelf beslissen of ze vaccineren. Masterstudente Renée Pak wilde weten wat hun overwegingen zijn bij deze beslissing. Kun je dat koppelen aan bedrijfsstijlen?

In de masterscriptie 'Bedrijfsstijlen en vaccinatie' gaat de Wageningse studente Renée Pak in op die vraag. Ze richtte zich op melkveehouders in de Krimpenerwaard en nam 25 interviews af met melkveehouders en andere betrokkenen. Wat is de relatie tussen hun bedrijfsstijlen en de benadering van dierziekten? Welke factoren beïnvloeden het gedrag van de boeren? Kun je het koppelen aan een beslissing over vaccinatie tegen blauwtong? Als er een relatie is met bedrijfsstijlen, kun je dit dan gebruiken voor een vaccinatiebeleid?

Blauwtong

Blauwtong, veroorzaakt door het blauwtongvirus, is een ziekte die bij runderen en schapen voorkomt. Koeien krijgen een blauwe tong, kapotte neus en uiers, en koorts. Bovendien loopt de melkproductie terug. De ziekte, die door knutten wordt overgebracht, is in 2006 in Nederland aangetroffen. Door vaccinatie kon de ziekte worden onderdrukt en is Nederland weer blauwtongvrij. Maar de ziekte sluimert en is vorig jaar weer gevonden in Frankrijk.

Vaccinatieprogramma

Nederland en het Verenigd Koninkrijk heeft - anders dan andere EU-landen - een vrijwillig vaccinatiebeleid tegen blauwtong. Dat zou goedkoper zijn dan een verplicht vaccinatieprogramma. De effectiviteit van het programma hangt af van de bereidheid van de boeren om te vaccineren. De beslissingen van boeren om te vaccineren hangt af van economische overwegingen, maar ook van sociale normen. Wat vinden anderen dat het beste is? Wat doen andere melkveehouders?

Bedrijfsstijl

Renée Pak wilde weten of je die beslissing kunt koppelen aan bedrijfsstijlen. Ze omschrijft een bedrijfsstijl als het geheel van samenhangende en door groepen boeren gedeelde opvattingen betreffende de organisatie van de productie en de ontwikkeling van het bedrijf. Zo kun je bedrijven indelen in vier groepen: kostenbespaarders, koeienboeren, groeiers en arbeidsbespaarders. De bedrijven in de Krimpenerwaard behoren vooral tot de eerste groep, ontdekt Pak. Het zijn bedrijven die rustig groeien.

Weerstand

Over de relatie tussen diergezondheid en bedrijfsstijlen kan Pak niet zo veel concluderen. Er zijn patronen te vinden tussen bedrijfsstijlen en het gedrag van boeren, zoals in het voer- en fokbeleid, de benadering van vee, groeistrategie, quotumaankopen. Maar er is geen relatie met vaccineren. Vrijwel alle melkveehouders hebben weinig gezondheidsproblemen, schrijft ze. Zowel de kostenbespaarders als de koeienboeren en groeiers hebben hun fokstrategie aangepast om hun koeien robuuster te krijgen. Ze denken dat hun koeien veel weerstand hebben. De prijs van het vaccin en ervaringen uit het verleden zijn belangrijke overwegingen of ze wel of niet zullen gaan enten.

(Bron foto: Pixabay)