Nieuws

Wat betekent de IMVO-wetgeving voor de sierteelt?

Geranium bloem
Bron foto: Piotr Pajak, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    IMVO-wetgeving
  • Interessant voor
    Sierteelt
Bekijk de bronnen
Er komt nieuwe wetgeving voor Nederland en Europa aan. Deze zogenaamde ‘due diligence’ wetgeving gaat vastleggen hoe bedrijven internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) en kan dus ook als de IMVO-wetgeving bestempeld worden.

De IMVO wetgeving is een op handen zijnde Europese wetgeving die ondernemers verplicht tot verantwoordelijkheid over hun waardeketen. De ondernemer moet inzage geven/verantwoording afdragen over de herkomst van zijn producten. Belangrijk is dat met zorg is omgesprongen met mens en milieu. 

Ketenverantwoordelijkheid

Het verantwoording afleggen moet gebeuren via een zogenaamd ‘due diligence’ proces, ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd. Ketenverantwoordelijkheid is een proces voor verbetering binnen de keten. Daarbij wordt gekeken naar verbetering binnen de productie van het product zelf en alles eromheen, zoals verpakkingsmateriaal, substraat, energieverbruik, waterverbruik, duurzame inzet van personeel, etc.

Ketenverantwoordelijkheid houdt in dat een ondernemer verantwoordelijkheid neemt voor mogelijke risico’s en miststanden binnen de keten. Bij misstanden zoekt de ondernemer naar een oplossing of verbetert deze omstandigheden. Daarom moet hij inzicht hebben in de oorsprong van producten en bekend zijn met de risico’s op sociaal en milieugebied. In de folder ‘Ketenverantwoordelijkheid in 6 stappen’ worden 6 stappen beschreven hoe een ondernemer dit proces kan implementeren in zijn organisatie zodat het product voldoet aan de verwachtte IMVO-wetgeving.

Certificeringen en ketenverantwoordelijkheid

Ketenverantwoordelijkheid gaat verder dan certificering: waar een certificering duurzaam ondernemen aantoont gaat men er bij ketenverwantwoordlelijheid vanuit dat een bedrijf continue na blijft gaan waar hij duurzamer kan handelen. Certificeringen, zoals een milieucertificaat of sociaal-certificaat, helpen wel bij ketenverantwoordelijkheid. Zowel van producenten als handelaren wordt certificering verwacht. Zo vragen retailers vaker om bijvoorbeeld een ‘Chain of Custody’ certificering of een MPS Florimark Trade/MPS-GTP certificaat. Het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) zet zich in om een wildgroei aan certificeringen (door klanten) aan banden te leggen.

IMVO-wetgeving

Nederland gaat de verwachte Europese IMVO-wetgeving voorbereiden en wil de wet laten gelden voor bedrijven vanaf 250 medewerkers. Maar uiteindelijk zal elk bedrijf er mee te maken krijgen. Is het niet direct dan wel indirect. Als een klant van een teler aan deze wet moet voldoen kunnen ze kleinere ondernemers verplichten aan te tonen waar het product vandaan komt, hoe het geproduceerd/verhandeld is en of dit met zorg voor mens en milieu is gebeurd. Kun je dat niet dan kan de klant een andere leverancier kiezen. De IMVO wetgeving zal na goedkeuring op EU niveau, in alle landen van de EU worden  ingevoerd. Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben op eigen initiatief al een IMVO-Wetgeving die van kracht is of (in het geval van Duitsland)anaf 2023 geldig wordt. De kans is dus groot dat (exporterende) ondernemers op korte termijn met deze wetgeving te maken krijgen.

IMVO convenant Sierteeltsector

Risico’s kunnen in elke schakel van de keten liggen. Het is dus het belangrijk om als keten samen te werken. Daarom hebben 12 partijen binnen de sierteeltsector in 2019 het ‘IMVO convenant Sierteeltsector’ ondertekend. Daarin is vastgelegd dat ze zich inzetten voor ketenverantwoordelijkheid en ontwikkelen ze tools voor alle ketenpartijen. Voorbeelden van instrumenten zijn een code of conduct (een gedragscode met 12 principes voor duurzaam zakendoen als basis voor keten verantwoordelijkheid) en een sector map (een rapport over de voornaamste risico’s per land om te helpen in risico analyse).

Het IMVO-convenant stemt haar activiteiten af op de strategie van het FSI om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat keten verantwoordelijkheid uiteindelijk ook goed in de FSI gelieerde standaarden mee wordt genomen. FSI geeft met behulp van de Sustainable Sourcing Scan inzage in welke aankoop voldoet aan de eisen van de markt. De tool komt beschikbaar voor groothandelaren, retailers, bloemisten en tuincentra. Een andere tool is het FSI-logo dat bij gecertificeerde bedrijven op de klok zichtbaar wordt.

Webinar

Over de IMVO wetgeving is een Webinar IMVO wetgeving & ketenverantwoordelijkheid  geweest. Deze sessie gaf de kweker en handelaar informatie over de Europese IMVO-wetgeving, zie ook deze presentaties over IMVO Sierteelt Webinar Ketenverantwoordelijkheid. Via de site www.imvosierteelt.nl komen meer workshops over beschikbare tools en hoe deze te gebruiken. 

Meer informatie

(13)
Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, website Rijksoverheid Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, website Rijksoverheid Aan de slag met IMVO, website OESO-richtlijnen OESO-richtlijnen, website ‘Chain of Custody’ certificering MPS Florimark Trade MPS-GTP certificaat IMVO-wetgeving, nieuwsbericht Rijksoverheid Floriculture Sustainability Initiative (FSI) Sustainable Sourcing Scan Due Diligence Handreiking voor IMVO MVO Risico Checker