Nieuws

Wat consumeert een kind in 24 uur?

Via een duplicaatvoedingsonderzoek bij kinderen wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzicht krijgen in de eet- en drinkconsumptie van kinderen tussen de 2 en 7 jaar.

In Nederland wordt sinds 1976 periodiek gemeten in welke mate mensen via voeding schadelijke stoffen binnenkrijgen, zoals metalen en gewasbeschermingsmiddelen. In het voor- en najaar van 2014 hebben de ouders/verzorgers van 126 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar uit de regio Wageningen daarom een duplicaatvoeding verzameld. In het rapport ‘Duplicaatvoedingsonderzoek bij kinderen 2014: opzet en uitvoering’ van RIVM en RIKILT is beschreven hoe het onderzoek in 2014 is opgezet en uitgevoerd. De opdrachtgever van het onderzoek is de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA).

Etmaal

Bij het duplicaatonderzoek hebben de deelnemers in een gekoelde box de equivalenten van alles wat zij gedurende een etmaal hebben gegeten en gedronken (duplicaatvoeding) verzameld. Dat bleek gemiddeld 1,4 kilo per kind te zijn. Naast het verzamelen van de duplicaatvoedingen hebben de ouders/verzorgers in een voedingsdagboekje genoteerd wat hun kind gedurende het etmaal heeft geconsumeerd. Het dagboekje diende onder andere om te checken of alle consumpties in de box zijn verzameld, zodat eventueel ontbrekende onderdelen konden worden aangevuld.

Risico’s

De gevriesdroogde monsters van de duplicaatvoedingen worden bewaard bij het RIKILT en zijn bedoeld om nu en in de toekomst risico’s van stoffen te beoordelen. Van de duplicaten is beschreven om welke voedingsmiddelen het gaat en in welke hoeveelheden ze zijn geconsumeerd. Het duplicaatvoedingsonderzoek maakt het zo mogelijk om door de jaren heen te volgen welke hoeveelheden van bepaalde stoffen mensen dagelijks binnenkrijgen. Daarbij kan worden gecontroleerd of deze hoeveelheden binnen de gestelde veiligheidsgrenzen blijven.

Representatief

Aangezien voedingsgewoonten, het voedingsaanbod en de concentraties van stoffen in voedingsmiddelen aan verandering onderhevig zijn, vindt de NVWA het belangrijk dat regelmatig representatieve monsters van duplicaatvoedingen beschikbaar zijn om stoffen in te bepalen. Om deze reden worden sinds 1976 met enige regelmaat duplicaatvoedingsonderzoeken uitgevoerd. In 2011 is het laatste duplicaatvoedingsonderzoek uitgevoerd bij volwassenen en in 2006 bij kinderen.(Bron foto: Pixabay)