Nieuws

Wat is de echte en eerlijke prijs van voedsel?

Met de echte prijs wordt niet de prijs bedoeld die je betaalt voor een product in de supermarkt. Het gaat om wat een product werkelijk aan kosten veroorzaakt. Dus naast productiekosten wordt gekeken naar de impact van het product op bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten.

De echte en eerlijke prijs van voedsel, dat is wat Wageningen Economic Research in kaart wil brengen. In het consortium zitten naast Wageningen Economic Research twee private partijen (True Price en Bionext) en het bedrijfsleven. Met de echte en eerlijke prijs wordt bedoelt dat er niet alleen gekeken wordt naar de productiekosten van voedsel. Uitputting van de bodem, klimaatverandering en arbeidsomstandigheden zijn voorbeelden die ook mee wegen.

De echte prijs

De echte prijs helpt inzichtelijk te krijgen welke producten duurzaam zijn, zo is te lezen in het artikel 'Wat kost ons voedsel echt?'. Als we de echte prijs weten zou dit het koopgedrag van de consument kunnen beïnvloeden. Het is dan ook de bedoeling dat de echte prijs van producten voor iedereen gratis beschikbaar is.

Nu is het zo dat de producent van voedsel zijn producten zo goedkoop mogelijk wil aanbieden. Aantasting van klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten staan daarbij niet op de eerste plaats. De maatschappij draait op voor deze verborgen kosten. De echte prijs vaststellen is een flinke klus. Vooral bij het berekenen van sociale aspecten komt veel bij kijken. Maar ook over hoe zwaar uitputting van de bodem meeweegt ten opzichte van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden.

CO₂-belasting

Omdat CO₂-belasting relatief makkelijk te berekenen is zou de uitstoot van CO₂ een belangrijk onderdeel van de echte prijs kunnen worden. Producenten die klimaatmaatregelen treffen zouden met dit systeem beloond worden. Bij investering in duurzame productie worden de verbogen kosten namelijk verlaagd.

Eerlijke verdeling van de kosten

Het consortium bekijkt ook hoe een eerlijke verdeling van de kosten gemaakt kan worden over de verschillende partijen in de voedselketen. Dus dat niet alleen de boeren maar ook de supermarkten, importeurs, handelshuizen etc. allemaal een deel van de werkelijke prijs voor hun rekening nemen.  

(Bron foto: Shutterstock)