Nieuws

Wat kun je doen om knolcyperus te bestrijden?

Knolcyperus Cyperus esculentus - Rosendo Serrano Valera via iStock
Bron foto: Rosendo Serrano Valera, Knolcyperus (Cyperus esculentus) (iStock Photo)
Samenvatting
  • Regio
    Nederland
  • Onderwerp
    Bestrijding knolcyperus
  • Interessant voor
    Akkerbouwers, tuinders
Bekijk de bronnen
In Nederland beschouwen we knolcyperus als een hardnekkig onkruid dat zorgt voor grote verliezen en economische schade. De jaarlijkse economische schade aan percelen door besmetting met knolcyperus kan in Nederland volgens een schatting oplopen tot ruim 10 miljoen euro. Bestrijding van knolcyperus vindt plaats door uitputten, afgraven en begraven, en door directe doding. Nieuw onderzoek richt zich op de effectiviteit van elektro-fysische bestrijding met de huidige commercieel beschikbare apparatuur en de invloed van de behandelingen op de bodem.

Wanneer knolcyperus is vastgesteld op een perceel geldt daarvoor een teeltverbod voor akker- en tuinbouwgewassen. Daarnaast is er ook een bestrijdingsplicht. Er is geen meldplicht voor knolcyperus, maar je bent wel verplicht een besmetting door te geven bij overgang naar een andere eigenaar. Het teeltverbod wordt opgeheven wanneer het perceel drie opeenvolgende jaren vrij van knolcyperus verklaard is, of direct na besmetting is omgezet (begraven) of afgegraven en fytosanitair verantwoord is afgevoerd.

Elektro-fysische bestrijding

Bij elektro-fysische bestrijding, ook wel elektrisch wieden genoemd, wordt er stroom door de bladeren via de steel naar de wortels gestuurd. Door de korte stroompuls gaan de vaatbundels van de plant kapot. Het hangt af van de plantgrootte bij welke stroomsterkte deze behandeling dodelijk is voor de plant. Voor een goede werking moet er contact zijn met de plant. Daarnaast zijn er droge weersomstandigheden nodig, maar de plant moet wel nog voldoende vocht bevatten. Het perceel moet geen andere gewassen bevatten, moet goed vlak zijn en er mag geen water op het perceel staan. De kosten zijn ongeveer 300 eur/uur en 700 eur/ha en er zijn gemiddeld 3 behandelingen per jaar nodig. Kijk voor meer informatie in de handige praktijkhandleiding of het onderzoeksrapport van Van Hall Larenstein.