Nieuws

Wat mag je claimen over biologisch?

Bron foto: Nederlandse Leeuw (Wikimedia Commons)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Claims over biologisch
  • Interessant voor
    Biologische ondernemers
Bekijk de bronnen
Jaarlijks ontvangt de Stichting Reclame Code (SRC) veel klachten over reclames. In 2021 waren dat er ruim 6000, een forse toename ten opzichte van voorgaande jaren. Sommige klachten gaan ook over claims op biologische producten. Weet jij wat je mag claimen op je biologische product? Bionext bracht een Greenpaper uit met meer informatie.

Bij de verkoop van biologische producten is de boodschap achter het product erg belangrijk. Leonie van der Velden, communicatie coördinator bij Bionext, geeft aan dat er een duidelijk verband is tussen ‘weten wat biologisch is’ en ‘biologisch kopen’. Als de klant dus weet wat biologisch inhoudt, is de kans dat biologische producten gekocht worden groter. Daarom is het goed om naast het keurmerk ook de betekenis van biologisch te herhalen in de communicatie van je product. Bij het formuleren van claims op je verpakking is het belangrijk rekening houden te houden met de wetgeving. Bionext en Précon hebben een Greenpaper opgesteld met belangrijke aandachtspunten, tips en voorbeelden over claims om je te helpen in de praktijk.

Wetgeving biologisch

De randvoorwaarden voor het produceren van biologisch liggen vast in de EU-wetgeving, de bio-verordening (EU) 2018/848. In deze verordening staan de doelen en principes van biologische productie en alle verplichtingen waar de biologische ondernemers voldoen. Echter, deze wetgeving reguleert niet welke claims je over biologische mag doen op bijvoorbeeld de verpakking of reclame. De verordening kan wèl inspiratie geven voor je claims. Als je je claims hierop baseert, zorg dan wel dat je de meest recente versie hebt, waarschuwt Nicole Keukens, consultant Food bij Précon.

Houd er daarnaast rekening mee dat ‘biologisch’ een wettelijk beschermde term is. Het Europese keurmerk voor biologisch mag alleen worden gebruikt op etiketten en in reclame voor producten die voldoen aan de EU bio-verordening. Omschakelproducten mogen het biokeurmerk ook nog niet dragen. De overgangsperiode is één tot drie jaar en in deze periode gelden er specifieke regels. Uitgebreide informatie en hulp kun je ook vinden bij de bio-checker van skal. Skal is de onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de gehele biologische keten in Nederland. De bio-checker is een wegwijzer in de verplichte kenmerken voor de biologische keten.

Wetgeving productinformatie

Er zijn wèl Europese wetgevingen waaraan informatie over producten altijd moet voldoen. Dit zijn de Richtlijn 2005/29/EG en de Verordening (EU) nr. 1169/2011.

Om de consument te beschermen verbiedt de richtlijn 2005/29/EG ‘oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken’ zoals het verschaffen van onjuiste informatie over het product. Daarnaast zegt de verordening dat de voedingsinformatie niet misleidend, dubbelzinnig, of verwarrend mag zijn voor de consument en gebaseerd moet zijn op wetenschappelijke informatie waar nodig.

In Nederland handhaaft De Autoriteit Consument & Markt (ACM) productclaims. Daarnaast houdt de Reclame Code Commissie de naleving van de Nederlandse Reclame Code in de gaten.

Tips en voorbeeldclaims

Door het combineren van de wetgeving over biologisch èn de wetgeving rondom productinformatie, weet je wat je mag claimen over biologisch. Naast een overzicht van de wetgeving staat er in de Greenpaper een aantal belangrijke tips voor het formuleren van claims over biologische producten. Belangrijke punten om op te letten zijn bijvoorbeeld: formuleer je claim niet te direct en vermijd claims over gezondheid. En weet jij wat de claim ‘natuurlijk’ eigenlijk betekent op je verpakking?

Download de gratis Greenpaper van Bionext voor voorbeeldclaims, zes andere belangrijke punten om op te letten, èn meer informatie.