Nieuws

Wat te doen tegen te weelderige waterplant?

Door de toegenomen waterkwaliteit groeien waterplanten steeds beter. Een teveel aan waterplanten is echter nadelig voor de visstand en sportvissers. Sportvisserij Nederland brengt het probleem in kaart.

Waterplanten zijn belangrijk in een gezond ecosysteem, als voedselbron, broedplek en schuilplaats voor vissen. Maar zowel een tekort als een teveel aan begroeiing schaden de visstand. Een overmaat aan waterplanten zorgt voor grote wisselingen in zuurstofgehalte en beperkt de bewegingsruimte voor vissen, schrijft Visionair in Overdaad schaadt (december, 2013). Voor een gezonde en gevarieerde visstand is een waterplantenbedekking van 20-60% ideaal. Voor sportvissers is een bedekking van zo’n 10-40% gewenst, afhankelijk van de locatie en vissoort waarop gevist wordt.

Overlast

Om te onderzoeken in welke mate sportvissers te maken hebben met de nadelige effecten van waterplanten, hield Sportvisserij Nederland een enquête onder 860 hengelsportverenigingen (respons: 39%). Het artikel in Visionair geeft de belangrijkste uitkomsten. Zo blijkt dat meer dan de helft van de respondenten het afgelopen jaar overlast heeft ondervonden van waterplanten en bijna driekwart gaf aan dat de overlast de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Overdaad aan waterplanten treedt op in verschillende watertypen en de meeste genomen maatregelen zijn niet effectief, volgens de respondenten.

Effectieve maatregelen

Sportvisserij Nederland wil een aanzet geven tot een bewuster en effectiever inzetten van methoden voor waterplantenbestrijding, meldt het artikel. Daarom onderzoekt de belangenorganisatie voor sportvissers het maaibeleid van waterschappen en de uitvoering daarvan in de praktijk. Samen met de waterschappen is onder meer het project ‘hotspots’ opgezet, om extra maaien in drukbezochte visgebieden mogelijk te maken. Ook worden innovatieve methoden van maaien onderzocht.

Graskarpers

Natuurlijke begrazing met graskarpers vormt een effectieve en voordelige manier om de groei van waterplanten te beperken. Dat is eerder geprobeerd, maar leidde toen tot een ‘kaalslag’, waardoor de waterkwaliteit sterk achteruit ging. Sportvisserij Nederland voert nu opnieuw graskarperproeven uit in samenwerking met enkele hengelsportverenigingen om te kijken of met een relatief lage bezetting van karpers een waterplantenbedekking van 10-40% te realiseren is.


(Bron foto: Pixabay)