Nieuws

Wat vertellen bedrijven en banken aan boeren over de toekomst van de landbouw?

Kruidenrijk grasland - kareni via Pixabay
Bron foto: kareni, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    landbouw, advies, kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw
  • Interessant voor
    melkveehouders, adviseurs
Bekijk de bronnen
Bedrijven in de landbouwsector en banken die contact hebben met boeren, noemen natuurinclusieve landbouw nauwelijks als gewenste ontwikkelrichting. Veel vaker leggen ze de nadruk op hoogproductieve en innovatieve landbouw, of op behoud van het bestaande. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van Wageningen University & Research. Om dit te veranderen is bij deze partijen meer kennis over natuurinclusieve landbouw nodig. En de overheid zou een duidelijker perspectief kunnen schetsen over de toekomst van de landbouw, en de rol van de hele sector daarin.

De onderzoekers keken specifiek naar wat deze partijen beschouwen als goede landbouw, belangrijke waarden, toekomstperspectieven voor de landbouw, een gepaste rol van de overheid, en kenmerken van natuurinclusieve landbouw. De resultaten zijn tot zes verhaallijnen te clusteren: Hoogproductief en innovatief, Maatschappijbewust, Kringlooplandbouw en circulaire economie, Behoudend, Biodiversiteit en Klimaat.

Verdiepen in natuurinclusieve landbouw

Dat ketenpartijen en banken in hun communicatie naar boeren natuurinclusieve landbouw nauwelijks noemen, kan ermee te maken hebben dat andere ontwikkelingsrichtingen beter aansluiten bij hun verdienmodel. Een andere verklaring is een gebrek aan kennis over natuurinclusieve landbouw.

Eén van de aanbevelingen die de onderzoekers aan ketenpartijen en banken doen, is om zich meer in natuurinclusieve landbouw te verdiepen. Westerink: “En een advies aan de overheid is bijvoorbeeld om een duidelijker perspectief te schetsen over de toekomst van de landbouw, en de rol van de hele keten daarin. De overheid kan de verhaallijnen ook gebruiken om te bepalen met welke partijen en banken samenwerking zinvol is bij het bevorderen van natuurinclusieve landbouw.”