Nieuws

Wat zijn de valkuilen bij je bedrijfsovername?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Valkuilen Bedrijfsovername
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Glastuinder, Vollegrondstuinder, Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder
Bekijk de bronnen
Bij de overname van een agrarisch familiebedrijf sta je voor grote financiële, juridische, fiscale en sociaal-emotionele uitdagingen. Zowel bedrijfsoverdragers, bedrijfsovernemers, maar ook de familie staat voor grote en ongelooflijk lastige beslissingen. Het maken van een rendabel bedrijfsmodel lukt vaak wel. Veel moeilijker is het sociaal-emotionele deel. Niet voor niets is het gezegde "met familie moet je wandelen, maar niet handelen".

Het overdragen van het agrarisch familiebedrijf aan de volgende generatie blijkt vaak een moeizamer proces dan van te voren gedacht. Onderzoekers van Inholland, Van Hall, HAS en AERES hebben de handen ineengeslagen komen met aanbevelingen om de bedrijfsovername beter te laten verlopen.

Er komt veel kijken bij het tot stand brengen van een succesvolle bedrijfsovername. Een welbekend probleem waar veel agrarisch ondernemers mee zitten is het niet kunnen vinden van een opvolger. Meer dan de helft van de agrarisch ondernemers ouder dan 55 heeft geen opvolger, blijkt uit de landbouwtelling van het CBS. Maar ook wanneer er al wel een opvolger staat te trappelen zijn er nog allerlei barrières waar je tegenaan kan lopen.

Bedrijfsovername

Over de fiscale kant van een bedrijfsovername is veel informatie en advies beschikbaar en blijkt in de praktijk zelden het grootste struikelblok. Het overnemen van het familiebedrijf gaat echter niet alleen om het tekenen van de papieren maar ook over een veranderende rolverdeling.

In een zojuist verschenen whitepaper van een samenwerkingsverband tussen de 4 Nederlandse groene hogescholen (Inholland, Van Hall Larenstein, HAS en AERES) gaan de onderzoekers dieper in op de problemen en kansen die er liggen bij bedrijfsovernames. In ‘bedrijfsovername, een expeditie over veel verschillende terreinen!’ besteden ze vooral aandacht aan wat ze de “zachte kant” noemen: de sociale aspecten van de overname bij alle betrokken partijen.

Verschillende petten tegelijkertijd op

De onderzoekers schrijven: “het in stand houden van goede familierelaties is een uitdaging doordat personen vaak tegelijkertijd meerdere rollen vervullen: je bent bijvoorbeeld tegelijkertijd mede-eigenaar, werknemer, levenspartner en ouder. Dat kan leiden tot rolconflicten wanneer de verschillende rollen die iemand vervult tegenstrijdige belangen met zich meebrengen. Rolconflicten die de onderlinge verhouding tussen de familieleden verstoren, kunnen doorwerken in het bedrijfsklimaat.” Voor de overdrager is het ook een proces van loslaten en het vinden van een nieuwe balans in het leven.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Bedrijfsovernames in de Agrifood, een expeditie met onverwachte aspecten!

Bron: Groen Kennisnet

In gesprek

De onderzoekers van de hogescholen vertellen je graag zelf over hun onderzoek naar – en ervaringen met – bedrijfsovernames. In dit Webinar komen alle sociale aspecten aan bod en wordt ook de rol die een bedrijfscoach kan spelen toegelicht. In het verhaal van de onderzoekster Lianne Bastiaanse van AERES hogeschool komt ook haar eigen ervaring als jonge boer aan bod. Na dit 2 uur durende webinar ben je helemaal op de hoogte van alles wat er komt kijken bij jullie bedrijfsovername en weet je de belangrijkste valkuilen te vermijden.

(Foto: Shutterstock)

Bronnen

(2)