Nieuws

Water heeft groot effect op productie pluimvee

'Onvoldoende water of waterkwaliteit hebben een vaak onderschat, negatief effect op de productie.' Naast water voor de kip is water van belang voor het reinigen en koelen van stallen.

In de brochure Water op het Pluimveebedrijf staat watermanagement centraal, met daarbij een overzicht van verschillende factoren die in dat management een rol spelen. Aan bod komen conventionele en alternatieve waterbronnen, biofilm (door bacteriën zelf gecreëerd laagje in leidingen waarin ze zich verzamelen), diverse waterbehandelingstechnieken en drinkwatermedicatie.

De brochure sluit af met diverse (algemene) tips en tips gericht op vleeskuikens. Als bijlage is een checklist voor het drinkwater van vleeskuikens opgenomen.

Drinkwaterkwaliteit

Aandacht voor de brochure was er ook al in het Vlaamse vakblad Management&Techniek (Water is essentieel voor goede resultaten). Daarin wordt gesteld, zoals ook in de brochure, dat water het belangrijkste voedingsmiddel is voor een kip die per kilo groei 3 liter water nodig heeft. In het artikel worden delen uit de brochure behandeld en aanvullende informatie gegeven, zoals de normen voor waterkwaliteit (chemisch en bacteriologisch) voor pluimvee. Uit het artikel Drinkwaterkwaliteit steeds beter (2014, GD Pluimvee) blijkt dat pluimveehouders water wel hoger op de agenda hebben staan dan voorheen. Toch, zo stelt GD Pluimvee, is er nog steeds ruimte voor verbetering.

Biofilm

In genoemd artikel wordt gesteld dat er een groot verschil is tussen leidingwater en eigen bronwater. 'Eigen bronwater bevat gemiddeld meer ammonium, meer ijzer en meer mangaan dan leidingwater. Dat dient de veehouder er dus zelf uit te halen. Maar bij de drinkpunten zijn leidingwater en eigen bronwater in gelijke mate bacteriologisch verontreinigd.' Betreffende dat laatste komt de eerder genoemde biofilm om de hoek kijken; het slijmlaagje in leidingen dat lastig te verwijderen is. Zie ook GD Pluimvee: Dubbele reinigingsmethode verhoogt drinkwaterkwaliteit. In dit artikel wordt gesteld: 'Mechanische reiniging lijkt een toegevoegde waarde te hebben indien deze plaatsvindt voor de chemische reiniging en het spoelen van het systeem'.(Bron foto: Thinkstock)