Project

Water, Land & Dijken: Samenwerken aan biodiversiteitsprestaties

(Vrij gebruik)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Noord-Holland
 • Thema
  Kringlooplandbouw, Biodiversiteit, Agrarisch natuurbeheer, Stikstof, Samenwerken
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Er komt momenteel veel op veehouders af als het gaat om duurzaamheid. Of het nu gaat om het duurzaamheidsprogramma van de melkfabriek, het beleid van de overheid (provincie, gemeente, rijk) of verschillende meningen vanuit de maatschappij. Thema’s waar het over gaat zijn vaak stikstof, klimaat, fosfaat, economie en landschaps- en natuurbeheer.

Agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken is actief in een uitdagend gebied, waar veel maatschappelijke opgaven bij elkaar komen (veenbodems, stikstof, klimaat, waterkwaliteit, natuurherstel, verstedelijking etc.). Binnen dit project gaan we aan de slag om de deelnemers te helpen bij het bepalen van een goede strategie om naar de toekomst toe duurzaam boer te kunnen blijven in het gebied. We stellen in het project cijfers van de biodiversiteitsmonitor centraal. Deze monitoren we van de deelnemers gedurende het project. In een serie bijeenkomsten worden de belangrijkste onderwerpen behandeld. De verdieping wordt gezocht door een intensief coachingstraject in tweetallen. We sluiten het project af met een grote bijeenkomst waarbij de belangrijkste resultaten worden gedeeld met de leden van Water, Land & Dijken.

Advies op maat over duurzaamheid op het agrarisch bedrijf 

Binnen dit project worden veehouders in tweetallen gekoppeld aan een adviseur om samen dieper in te gaan op een duurzaamheid thema’s en hoe deze in te passen in de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan stalaanpassing en ontwikkeling, sturen op stikstof, organische stof in de bodem, intern salderen en bemesting.  Na een aantal sessies zal per bedrijf een beknopt plan klaarliggen waarin de belangrijkste acties voor korte- en lange termijn zijn uitgewerkt.