Nieuws

Watermanagement in de stad: minder stenen, meer groen

Water wordt schaars door klimaatverandering, maar kan ook voor veel overlast zorgen. Steden kunnen in de toekomst efficiënter omgaan met water door na te denken over een andere inrichting. Meer groen en minder betegeling is daarbij belangrijk.

Dat wordt benadrukt in een artikel van Wageningen Climate Solutions waarin Tim van Hattum, onderzoeker aan Wageningen University & Research, aan het woord is. In het artikel gaat Van Hattum dieper in op kansen om water beter vast te houden in steden.

Extreem weer

Steden krijgen steeds vaker te maken met watertekorten. Extreme droogte kan een bedreiging zijn voor de drinkwatervoorziening. Maar daarnaast is er door extreem weer ook vaker kans op wateroverlast door bijvoorbeeld vaker optredende zware regenbuien of wolkbreuken. Een hoge mate aan bestrating in de stad laat water slecht door. Rioleringen kunnen al dat water niet goed verwerken, aldus Van Hattum in het artikel.

Meer groen in de stad is niet alleen goed voor mens, natuur en biodiversiteit. Ook kan groen in de stad bijdragen aan beter watermanagement. Steden zouden beter ingericht moeten worden om met extremen in het weer om te kunnen gaan, zo wordt benadrukt in het artikel. Zo kun je een overvloed aan water bergen en opslaan voor tijden van droogte.

Waardevolle grondstof

Op veel verschillende manieren kunnen steden groen inzetten voor watermanagement in de stad. Zo stelt Van Hattum dat in de stad van de toekomst geen plek is voor betegelde tuinen. Ook natuurdaken en waterpleinen in de stad houden goed water vast. Slimme waterbergingen vlak buiten steden kunnen ook veel water opslaan voor tijden van droogte.

Er zijn in Nederland al veel initiatieven voor beter watermanagement. Zo richt Operatie Steenbreek zich op het verminderen van betegeling in tuinen en draagt stadslandbouw zoals de Rotterdamse DakAkker ook bij aan wateropslag. Toch kan Nederland nog veel doen voor beter stedelijk watermanagement, aldus van Hattum. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig. Zo haalt hij inspiratie uit steden als Singapore, waar de hele stad ingericht is om elke druppel water te kunnen gebruiken.