Nieuws

Waterpeilen beheren

Wat gaat voor: droogte en gewasschade of ecologie? Waterpeilen beheren is afwegingen maken. Waterbeheerders zorgen voor voldoende water voor landbouw en natuur.

Waterschappen zorgen voor het beheer van onze watergangen. Peilbeheerder Frank Pals van waterschap Brabantse Delta zorgt dat iedereen droge voeten houdt. In Akker Magazine is te lezen hoe hij dagelijks de waterpeilen controleert in zijn werkgebied. Het beheer houdt in dat je soms afwegingen moet maken, zo maakt Pals duidelijk. Beheerders van natuurterreinen willen 's winters een wat hoger waterpeil, 's zomers een lager waterpeil. Akkerbouwers vragen in de zomer juist een wat hoger waterpeil om gewasschade door droogte te voorkomen.

Flora en fauna

Sloten zijn meer dan kunstmatige watergangen waarmee in landbouwgebieden water af- en aangevoerd wordt. Ze zijn ook toevluchtsoord voor flora en fauna. Beheerders houden daar zo goed mogelijk rekening mee. Dat moeten ze ook in verband met de Flora en Faunawet, bijvoorbeeld door een aangepast maaibeheer. Volgens deze wet zijn alle handelingen verboden die schadelijk zijn voor beschermde dieren en planten. Het waterschap in het werkgebied van Pals doet dat door steeds een kant te maaien. Maar maaien is wel noodzakelijk, zo maakt Pals duidelijk.

Regenbuien

Waterafvoer moet geregeld blijven, ook wanneer zware regenbuien over zijn werkgebied trekken. Het is daarom voor waterbeheerders belangrijk alert te blijven. Akkermagazine schrijft in een eerder verschenen artikel dat er meer extreme buien over het land trekken omdat het klimaat in Nederland aan het veranderen is. Voor 1980 viel er gemiddeld nog 800 millimeter neerslag per jaar, nu is dat al 850 millimeter. Oorzaak is de warmer worden Noordzee.


(Bron foto: Pixabay)