Nieuws

Waterstof als aanvulling op energievraagstuk glastuinder

Kas van de zijkant - aleenheer via Pixabay
Bron foto: aleenheer, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Waterstof in glastuinbouw
  • Interessant voor
    Glastuinders en bedrijfsadviseurs
Bekijk de bronnen
De ontwikkelingen op het gebied van waterstof gaan momenteel hard, zowel in Nederland, binnen de Europese Unie als internationaal. Kan deze energiebron ook voor de glastuinbouwsector uitkomst bieden? Als alternatief voor het huidige dure gas?

Volgens specialistisch adviesbureau BlueTerra is waterstof kansrijk voor de sector. Door de toenemende druk op het elektriciteitsnet kan de glastuinbouwsector als leverancier van stroom in de toekomst een bufferfunctie vervullen door de warmtekrachtkoppelinginstallaties – WKK’s – op waterstof te laten draaien. Daarnaast zou de inzet van een groene brandstof bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van de tuinbouwsector.

 

Dat staat in het stuk Waterstof voor de Nederlandse glastuinbouw, opgesteld door BlueTerra Energy Experts in opdracht van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Risico in beeld 

Risico’s voor grote investeringen in waterstof zijn er volgens het adviesbureau ook. Zo is er met de opzet van nieuwe waterstofketens veel onduidelijkheid over leveringszekerheid en afnamegaranties. Individuele ondernemers zijn daarbij geen interessante onderhandelingspartner voor leveranciers door de kleine volumes die ze nodig hebben.

 

Ook zullen de kosten voor aftakkingen van de waterstofinfrastructuur naar verwachting hoog zijn. Daarnaast is de vraag naar waterstof de komende jaren hoger dan het aanbod en zal de prijs dus hoog liggen, zelfs in vergelijking met de aardgasprijs afgelopen wintermaanden.

Verduurzaming 

De glastuinbouwsector heeft in de voorbije decennia al grote stappen gezet in de verduurzaming. Naast de inzet van geothermie gaat het om elektrificatie en de inzet van biomassa en lokale restwarmte. Maar de sector staat op dit moment niet te boek als potentiële afnemer van waterstof.

 

In de ‘position paper’ van BlueTerra staat dat waterstof een aanvulling kan zijn op de bestaande verduurzamingsroutes. Het gaat te ver om het als grootschalige vervanger van aardgas te betitelen in de glastuinbouw. Waterstof kan wel bijdragen in de behoefte van de glastuinbouw aan flexibiliteit in energiedragers en betrouwbaarheid en mogelijk op termijn ook aan de betaalbaarheid van energie.

Piekketels 

Vanuit het perspectief van de glastuinbouw heeft het adviesbureau enkele toepassingen van waterstoftechnieken uitgelicht die interessant kunnen blijken. Uit de eerste verkenning zijn er drietal mogelijkheden naar voren gekomen. Ten eerste: gebruik van waterstof in piekketels, die vooral in de wintermaanden ingezet worden door glastuinders. Als tweede: de verbranding van waterstof in WKK-gasmotoren en als derde het benutten van restwarmte uit grootschalige elektrolysers die ingezet worden om waterstof te produceren.

 

Daarnaast is waterstof een optie voor het verduurzamen van transport, zoals heftrucks in de logistiek en het vervoer van producten over afstanden boven de 500 kilometer. De eerste waterstofvrachtwagens zijn op de markt. Mogelijk kunnen problemen op het elektriciteitsnet de keuze voor waterstof een duwtje in de rug geven.

Geoptimaliseerd 

WKK’s op basis van gasmotoren zijn de laatste jaren steeds meer geoptimaliseerd naar een hoog elektrisch omzettingsrendement. Ze zijn daardoor op dit moment weinig tot niet geschikt voor waterstof. Bijmenging van waterstof is vaak wel mogelijk, maar levert een zeer beperkte reductie van de CO2-uitstoot op.

 

Het is daarom, volgens BlueTerra, interessanter om te kijken naar WKK’s die volledig op waterstof draaien. De eerste gasmotoren hiervoor komen nu op de markt. Dit zou een interessant perspectief kunnen bieden voor de glastuinbouw, omdat aardgascentrales te maken krijgen met hoge ETS-kosten (Emissions Trading Scheme). Daardoor zal de elektriciteitsprijs ook omhoog gaan, waar tuinders met een WKK van profiteren.

Bronnen

(1)