Menu
Nieuws

Waterverstrekking en welzijn vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren

Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert toe te zien op permanente waterverstrekking bij vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren. Op basis van literatuuronderzoek en de consultatie van experts en stakeholders blijkt dat er met name voor vleeskuikenouderdieren een negatieve impact is op het dierenwelzijn, omdat er niet gedurende het hele etmaal water wordt verstrekt aan de dieren.

false

Publicaties

(5)