Nieuws

Wc-papier en rioolslib krijgen tweede leven

Toiletpapier kan uit het rioolwater worden gefilterd voordat het de waterzuiveringsinstallatie bereikt en worden ingezet om rioolslib te ontwateren. Door de producten samen te persen ontstaan energierijke korrels die ook dienst kunnen doen als bijvoorbeeld isolatiemateriaal.

Niet alleen het eindproduct, bijvoorbeeld ook te gebruiken om verteerbare plantenpotten mee te maken of te gebruiken als bindmiddel in asfalt, is interessant. Het proces van afvalwaterzuivering kan door het filteren van toiletpapiervezels uit afvalwater goedkoper en energiezuiniger worden.

Energiebesparing door filteren

In vakblad Het Waterschap (‘Van hulpmiddel tot grondstof’, april 2014) wordt stilgestaan bij de ‘ontwateringsmethode’ van slib met wc-papier. In het artikel is te lezen dat twee waterschappen uit het noorden van het land met enkele bedrijven en kennisinstellingen op dit vlak samenwerken. Het kost, zo stelt een betrokkene, veel energie om cellulose -afkomstig uit toiletpapier- af te breken. Het uit het water filteren van cellulose voordat het de waterzuiveringsinstallatie bereikt, levert daarmee energiebesparing op.

Revolutionaire stap beperkt transport

In het artikel wordt dieper ingegaan op de filtermethoden. De revolutionaire stap in het gehele proces, zo meldt het vakblad, is dat de uitgezeefde cellulose ook nog eens gebruikt wordt als hulpstof. Doordat slib met wc-papier kan worden ontwaterd, hoeft (een groot deel van) het slib mogelijk niet meer te worden getransporteerd naar diverse plekken elders voor het indikken, ontwateren en verder drogen.

Minder onderhoudsproblemen

Het filteren van wc-papier uit rioolwater is niet nieuw. STOWA en Waternet doen hiernaar al langere tijd praktijkonderzoek. In 2012 maakten zij de video 'WC-papier uit het influent' waarin is te zien hoe onder meer het filteren in zijn werk gaat. Een betrokkene van Waternet noemt nog een voordeel van het voornoemde proces: ‘Doordat allerlei papiervezels en haren afgezeefd worden, ontstaan er minder onderhoudsproblemen bij mengers en pompen’.

Verder meldt hij dat als alle Nederlanders hun wc-papier uit het water zouden zeven dit 170 miljoen kilo per jaar zou opbrengen.

Rapporten

In de nieuwsbrief 'Toiletpapier krijgt tweede leven' uit 2013 over het onderzoek (zie ook rapport ‘Vezelgrondstof uit zeefgoed’) van STOWA is te lezen dat er nog wel aanvullend onderzoek nodig is. Denk aan een vraag als: wat is het effect van het verwijderen van toiletpapier op de totale werking van een zuiveringsinstallatie? Een eerder rapport van STOWA over het onderwerp verscheen in 2012, genaamd ‘Verkenning naar de mogelijkheden voor verwaarding van zeefgoed’.


(Bron foto: Thinkstock)