Nieuws

Webinar Nature based solutions

Op 8 december organiseerde Inholland een Webinar Nature based solutions waarin drie onderzoekers van Wageningen Environmental Research ingingen op het belang van groen en biodiversiteit in de stad.

Omgevingspsycholoog Sjerp de Vries ging in op de vraag of groen de geest gezond houdt. De Vries doet al geruime tijd onderzoek naar landschapsbeleving, recreatie en effecten van contact met natuur op gezondheid en welzijn. Belangrijk is, zo stelt hij, dat groen niet alleen maar iets is dat de leefomgeving mooier of aantrekkelijker maakt, maar dat het ook effecten heeft op je gezondheid, je mentale gezondheid.

Joop Spijker, onderzoeker beheer bos, natuur en stedelijk groen, ging in zijn presentatie in op het belang van koelte in de stad. En Robbert Snep richtte zich op het onderwerp: biodiversiteit in de stad. Snep richt zich in zijn werk op innovatief onderzoek op het gebied van groene, duurzame steden, bedrijven en biodiversiteit. 

Dit webinar is mogelijk gemaakt door het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP).

(Bron foto: Shutterstock)