Nieuws

Webinar Omgevingswet: ‘eenvoudig beter’

Op donderdag 18 Februari om 19.30 uur organiseert het Netwerk Land en Water en het Nieuwe Netwerk in samenwerking met Groen Kennisnet een webinar over de Omgevingswet. Aart Karssen, een expert met jarenlange betrokkenheid bij de ontwikkeling van deze wet, begeleidt dit webinar.

In de webinar legt Karssen uit wat de belangrijkste verschillen zijn met de huidige situatie en hoe jij in kan spelen op de Omgevingswet.

Waarom de Omgevingswet?

De ruimtelijke ordening in Nederland heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een complex en versplinterd beleidsveld. De Omgevingswet integreert 26 wetten en talloze regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving, waardoor er meer samenhang ontstaat. Het motto van de omgevingswet is dan ook ‘eenvoudig beter’.

Het programma

Tijdens de anderhalf uur durende webinar behandelt Aart Karssen vier onderwerpen. Allereerst wordt de algemene informatie over de omgevingswet behandeld. Daarna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Na een korte pauze van 10 minuten gaat Karssen in op hoe we in kunnen spelen op deze nieuwe wet. Tot slot behandelt Karssen de mogelijke risico’s voor de succesvolle invoering van deze wet.

De spreker

Met zijn studie landinrichting uit Wageningen, managementervaring bij ingenieursbureaus en politieke betrokkenheid bij de denktank Ruimte & Mobiliteit bij D66 is Karssen van alle markten thuis. Het is, gezien zijn ervaring, ook niet verwonderlijk dat hij de Eerste en Tweede Kamerfractie adviseerde bij de voorbereiding van de omgevingswet. Deze man weet precies hoe de omgevingswet in elkaar zit, en wat deze voor jou gaat beteken.

Deelname

Iedereen met een interesse in de Omgevingswet is van harte welkom om deel te nemen aan de webinar. Deelname is gratis maar je dient je wel op te geven bij onze partner, Netwerk Land en Water. U ontvangt dan van de organisatie een link naar de bijeenkomst.

(Bron foto: Shutterstock)