Nieuws

Webinar over beroepen van de toekomst in glastuinbouw

Het werk in de glastuinbouw verandert snel door innovatie en technologisering. Het klassieke beroepsbeeld van de glastuinder klopt vaak niet meer. Over dat veranderende beroepsbeeld organiseerde Glastuinbouw Nederland op 4 februari een webinar. Het beeld van het werk in de sector is te onbekend en te onbemind, zegt lector Petra Biemans.

Het derde webinar over arbeid, dat Glastuinbouw Nederland op 4 februari organiseerde, gaat over de beroepen van de toekomst. In het webinar gaan Petra Biemans, lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap bij InHolland en Laura Roebroeck, kwartiermaker Arbeidsmarkt bij GroenPact in op de het beeld van de beroepen in de sector: Hoe veranderen functies? Wat is het beeld dat mensen hebben van het werk in de sector? Hoe kun je personeel laten meegroeien? En hoe kun je jongeren interesseren voor het werk in de sector? De videoregistratie van het webinar is online beschikbaar.

Beroepsbeelden

Petra Biemans gaat in het webinar in op het onderzoek dat ze in opdracht van Greenport West-Holland heeft uitgevoerd naar beroepsbeelden in de sector. In haar presentatie‘Beroepsbeelden in transitie’ laat ze zien wat de actuele beroepsbeelden zijn. Wat opvalt is dat mensen buiten de sector een heel andere beeld hebben van het werk in de sector dan de realiteit. Het beeld is te onbekend en te onbemind, zo vat ze het kort samen.

Het doel van het onderzoek was het ontwikkelen van actuele en toekomstgerichte beroepsbeelden van een aantal kenmerkende functies in de sector die je kunt gebruiken voor werving- en loopbaanbeleid, personeelsplanning, studiekeuze of ontwikkeling van opleiding. Daarmee sluit het onderzoek aan op de Human Capital Agenda (HCA) van de Greenport West-Holland. Kern van de HCA is het zorgen voor voldoende goed opgeleide medewerkers in de sector.

Wil je jongeren bewegen vaker te kiezen voor groen, dan moet je zorgen dat ze de huidige beroepsbeelden vervangen door meer actuele beroepsbeelden, zegt Biemans: Er is een kloof tussen de binnenblik en de buitenblik op het werken in de sector. De binnenblik associeert het werk als innovatief, dynamisch, met veel technologie en afwisseling en met leren in de praktijk. Maar de buitenblik is anders. Jongeren kennen de wereld niet. Ze associëren het werk met oubollig, vies, veel handwerk, dom werk, arbeidsmigranten. Ze weten niet wat de mogelijkheden zijn voor ontwikkeling. De afstand tussen sector en arbeid is erg groot.

Passie

Op basis van het onderzoek komt ze tot een aantal beroepsbeelden. Zo komt ze tot verschillende functie gebied van middenkader en teamleiders die ze ordent in twee functiefamilies: logistiekmanagement en teeltmanagement. Daarnaast komt ze nog twee echte groene functies: teeltspecialist, gewasverzorgers. Een gewasverzorger heeft passie voor de groei van planten, bloei. Hij is actief bezig met planten. Hij heeft groene kennis zoals bodemkunde, gewasbescherming, teelt van het gewas.

Een teeltmanager heeft passie voor de mensen waar hij mee werkt, maar ook een passie voor groen. Zo'n manager heeft niet alleen managementskills nodig, maar hij moet ook passen in de bedrijfsstrategie. Hij moe ook kennis hebben over de planten of de teelt van het gewas om met zijn mensen te kunnen praten. Een logistiek manager heeft een passie voor menen, voor hard werken en dynamiek.

Tijdens het webinar komt Biemans ook met aanbevelingen voor de sector. Zo zou je meer aandacht moeten geven aan loopbaanontwikkeling voor jongeren. Er wordt veel geschoold, maar dat gebeurt vaak erg versnipperd via interne scholing. Er zou veel winst te halen zijn door veel meer samen te werken met onderwijs- en kennisinstellingen. En om jongeren te interesseren voor een groen loopbaan, zouden tuinbouwondernemers veel meer gebruik moeten maken van visuele narratieve beroepsbeelden. "Gebruik de verhalen van je eigen medewerkers', zegt Biemans.

Groene Werelden

Hoe je gebruik kunt maken van visuele beelden, laat Laura Roebroeck kwartiermaker arbeidsmarkt voor GroenPact. Zij laat een het concept Groene werelden zien, een instrument om meer jongeren en ook zij-instromers te interesseren voor een studie en loopbaan in het groene domein. Het concept 'de groene werelden' biedt een nieuw perspectief op de arbeidsmarkt, zo legt ze uit. Het geeft houvast waarvoor je opleidt. Het laat zien wat drijfveren zijn van jongeren.

Kijkend naar drijfveren kun je jongeren indelen in wereldverbeteraars (27%), techminded (30%) en doeners (43%). De wereldverbeteraars zijn mogelijk geïnteresseerd in werken in het groen want je kunt er werken aan de productie van gezond en duurzaam voedsel. Maar zij kennen het groene domein meestal niet. Voor de jongeren geïnteresseerd in technologie liggen er veel kansen in het groene domein. Het wemelt er van technologie, denk aan sensoren of big data. Voor hen liggen er veel kansen in het groene domein, zegt Roebroeck. De doeners willen graag iets doen voor mensen en dieren. De helft van hen zou je kunnen bewegen te kiezen voor groen.

De acht groene werelden geven voor jongeren een venster op de breedte van het groene domein die aansluiten op de leefwereld van de jongeren. De acht leefwerelden beschrijven de context van medewerkers die werkzaam zijn in dit domein en geven inzicht in de impact op het grotere geheel. Per leefwereld kan je een beschrijving, een video en een visual zien.

(Bron foto: Shutterstock)