Nieuws

WebQuests: ‘praten’ met planten

AgriHolland heeft nieuwe WebQuests ontwikkeld (basisonderwijs, vmbo, mbo) met de naam ‘Plantsensoren’; leerlingen leren met behulp van techniek ‘praten’ met planten. Dit doen zij met verschillende sensoren, variërend van temperatuur- tot lichtmeters.

De WebQuest voor het basisonderwijs (een tiental opdrachten) is nog niet online en ook het andere onderwijsmateriaal wordt officieel pas in september gelanceerd, maar die voor het vmbo, voor mbo niveau 2 en mbo niveau 3 en 4 kunnen nu alvast worden bekeken.

Praktijkgericht

Harrie Kootstra van AgriHolland vertelt dat de opdrachten in de WebQuests vanaf opdracht 4 zeer praktijkgericht zijn; leerlingen gaan dan werkelijk zelf aan de slag met sensoren. De opdrachten die daaraan vooraf gaan wijden de leerlingen alvast in. Zo luidt opdracht 3 (mbo niveau 3/4): ‘Wat is een sensor, wat kun je ermee en wat zegt de gemeten waarde?’.

Via de WebQuests wordt voor de opdrachten informatie beschikbaar gesteld. Kootstra vertelt dat vooral in deze WebQuests veel met informatieve films wordt gewerkt. Meer dan bij andere quests het geval was.

Film: GreenSense

De informatie voor de WebQuests Plantsensoren is ontleend aan het KIGO-project (Regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs) GreenSense; het project van waaruit de ontwikkeling van het onderwijsmateriaal ook is gefinancierd. In een recent op YouTube geplaatste film over GreenSense vertellen deelnemende leerkrachten én leerlingen over hun ervaringen en het doel van het project: ‘kinderen enthousiasmeren voor onderwijs betreffende plantenteelt in de breedste zin van het woord en hen daarbij kennis laten maken met nieuwe technologieën en nieuwe werkvormen’.

Kootstra vertelt dat alle WebQuests die op basis van een KIGO-project tot stand zijn gekomen openbaar zijn, dus ook toegankelijk voor mensen buiten het onderwijs (zie link overzichtspagina WebQuests Glastuinbouw Onderwijs – in rood: links naar openbare WebQuests en in zwart: materiaal uitsluitend toegankelijk voor mensen in het onderwijs). Ongeacht of het materiaal vrij toegankelijk is of niet: alle WebQuests zijn geschikt voor onderwijsdoeleinden en gekoppeld aan de groene standaard (examen).

Deelnemers

De webquests over plantsensoren zijn in samenwerking ontwikkeld met de volgende docenten: Pol Sandmann, Udo Winters (AOC de Groene Welle), Hans Mulder, Robert Soesman (AOC Oost) en Marco de Lange (Groenhorst College).

KIGO201007052(Bron foto: AgriHolland)