Nieuws

Website KennisCentrum Natuur en Leefomgeving

Op dinsdag 14 juni vindt de officiële start van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) plaats met aansluitend een seminar. Op een nieuwe website presenteert het KCNL zich.

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) is een knooppunt waar bedrijfsleven, maatschappelijke actoren, overheden en onderwijs samenwerken aan innovaties en vakmanschap van de groene ruimte en leefomgeving. Studenten en docenten uit groen onderwijs werken er met anderen aan oplossingen voor maatschappelijke vragen voor het gebruik van de groene ruimte.

Samenwerking

Het KCNL is een combinatie van een Centre of Expertise (CoE) en een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Binnen de groene onderwijskolom is deze combinatie van CoE en CIV uniek. In CIV’s en CoE’s werken ondernemers, wetenschappers, docenten en mbo-leerlingen samen. Het KCNL wordt getrokken door Hogeschool Van Hall Larenstein, daarnaast participeren andere onderwijsinstellingen en aoc's in het centrum.

Seminar

Op dinsdag 14 juni vindt in Velp de officiële start van het Kenniscentrum plaats met aansluitend een seminar dat in het teken staat van kennisdoorstroming van het werkveld naar het onderwijs en andersom. Tijdens deze bijeenkomst geeft het KCNL inzage in de laatste ontwikkelingen. Aan de hand van drie projecten laat het KCNL zien hoe kennisdoorstroming plaats vindt.

Projecten

Op de nieuwe website vind je meer informatie over het KCNL: organisatie en partners en projecten. Er zijn projecten op het gebied van maatschappelijke natuurbeheer, integrale gebiedsontwikkeling en duurzame stad. Partijen die ideeën hebben voor een project, kunnen er lezen hoe ze een project aan kunnen vragen.

De website van KCNL is gemaakt door Groen Kennisnet.

(Bron foto: Thinkstock)