Nieuws

Website voor schone lelieteelt

De op 17 februari gelanceerde website Systeemaanpak Lelieteelt biedt informatie over vele aspecten van de teelt. De site is het resultaat van een project om kennis over de teelt beter te ontsluiten.

Op de nieuwe site, die heel visueel is ingesteld, vind je de meest actuele informatie voor een gezonde lelieteelt. In een oogopslag overzie je alle aspecten van de lelieteelt: perceelskeuze, teelt, rooien, spoelen en bewerken. Er is aandacht voor de handel, de export, de teelt en ziekten en plagen. De website werkt als in een prezi. Je klikt op een onderdeel en de site leidt je naar onderliggende informatie.

Als je op ziekten klikt, wordt je doorverwezen naar de Beeldenbank gewasbescherming van Groen Kennisnet. Als onderdeel van het project is in die beeldenbank het overzicht van aantastingen in de lelies geactualiseerd en uitgebreid. Bij andere onderdelen wordt je doorverwezen naar factsheets, overzichten met bronnen, publicaties of artikelen die opgenomen zijn in Bloembollenweb.

De site is ontwikkeld door Wageningen UR, in samenwerking met KAVB, Anthos, LTO Glaskracht en BKD. Dit initiatief is medegefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

(Bron foto: Pixabay)