Nieuws

Weg met de bladluizen

Integrated Pest Management (IPM) is sinds 2014 verplicht in de Europese Unie. In het dossier ‘IPM in de praktijk’ wordt gekeken hoe de toepassing hiervan verloopt.

Volgens de Europese kaderrichtlijn duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit 2009 moeten de risico’s, verbonden aan het gebruik ervan voor de gezondheid van mens en milieu, verminderen. De kaderrichtlijn maakte Integrated Pest Management (IPM) vanaf 2014 verplicht in de Europese Unie. In het dossier ‘IPM in de praktijk’ staan zes artikelen hierover. De artikelenreeks begint met een verhaal over de voor- en nadelen van biologische bladluisbestrijding in buitenteelten.

Distributie en teeltbegeleiding

In het artikel 'Hoe ziet een distributeur het IPM-verhaal?' geeft Geert Verhiest aan hoe distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen het IPM-verhaal toepassen. Verhiest is technisch coördinator bij Sanac Fyto, verkoper van gewasbeschermingsmiddelen en auteur van de rubriek ‘Actueel van het veld’ in Boer&Tuinder.
Een van de basisprincipes van geïntegreerd telen is dat de gewasbescherming moet gebeuren op basis van monitoring. Voor vollegrondsgroenten zoals prei, wortelen en kolen ontwikkelden de praktijkcentra waarschuwingssystemen die voor de teler een goede leidraad bieden. Luc De Reycke van onafhankelijke Telersadviescoöperatie TACO schrijft in zijn artikel ‘IPM bekeken vanuit de teeltbegeleiding’ hoe zijn organisatie  de telers bij het toepassen van IPM begeleidt.

Wortelen en aardappelen

Hubert en Nico Deconinck hebben in Kruishoutem een gemengd bedrijf dat bestaat uit vleesvee en akkerbouw. Wortelen zijn een welkome afwisseling in hun teeltplan. In het artikel ‘Wortelen optimaal beschermen’ doen zij uit de doeken hoe ze de geïntegreerde teelt toepassen en hoe volgens hen de implementatie van IPM in de toekomst gaat evolueren.
Veerle De Blauwer is bij het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) verantwoordelijk voor het ondersteunen van telers bij hun ‘overstap’ naar IPM. In het artikel ‘Voor goede aardappeltelers verandert er weinig’ deelt zij onder andere haar ervaringen hiermee.

Nuttigen

Kristof Vrancken werkt in een project dat zich bezighoudt met de aanwezigheid en het behoud van nuttigen in de fruitteelt. Tijdens de recentste voorlichtingsdag pitfruit deelde hij al enkele voorlopige conclusies met de aanwezige fruittelers. In het artikel ‘Hoe de nuttigen in de aanplanting houden’, wordt daarvan verslag gedaan.(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(1)

Links