Nieuws

Weg met de tegels

Het vergroenen van tuinen heeft positieve gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt.

Operatie Steenbreek is een actie om burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening, zoals minder vogels, insecten en andere dieren, worden daarbij onder de aandacht gebracht. De campagne richt zich op dit moment vooral op het veranderen van een mindset.

Gevolgen

Verstening van tuinen heeft op meerdere vlakken negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. Zo versterkt verstening het stedelijk hitte-eiland-effect: het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. Vooral in de zomer kan een verhoogde omgevingstemperatuur een negatief effect hebben op de gezondheid van mensen, met name ouderen en zwakkeren. Ook zorgt verstening voor het verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door planten. Hierdoor is er in tijden van droogte minder water beschikbaar.

Activiteiten

Groningen, Leeuwarden, Den Haag, Amersfoort, Eindhoven, Maastricht, Leiden en Leiderdorp zijn de acht icoonsteden die aangesloten zijn bij Operatie Steenbreek. In deze steden wordt gestart met de activiteiten van het initiatief. Een daarvan is de BIMBY-methode, waarbij burgers door een onderzoeker worden begeleid in het verzamelen van informatie over hun tuinen met behulp van een vragenlijst en toegankelijke indicatoren. Door zelf systematisch hun tuin te onderzoeken worden burgers uitgenodigd om eens op een andere manier naar hun tuin te kijken: de tuin als ecosysteem en als onderdeel van de grotere groene infrastructuur van de stad en de regio.
Ook zijn er tuinambassadeurs die weten hoe meer natuur in de tuin te krijgen hoe een tuin aantrekkelijk gemaakt kan worden voor vogels, vlinders en andere dieren. Een tuinambassadeur geeft informatie over het natuurrijk en diervriendelijker inrichten van de tuin en kan vragen hierover beantwoorden.(Bron foto: Pixabay)