Nieuws

Wegen is essentieel voor optimale geitenopfok

Wegen is een essentieel onderdeel van het concept ‘Goatstart’. Door geitenlammeren regelmatig te wegen, minimaal vijf keer, kun je beter sturen op een optimale ontwikkeling.

Het vaak wegen van geitenlammeren is misschien een investering in tijd, maar door frequent wegen kan de opfok van een lam wel 10 euro goekoper uitvallen, zegt lammerspecialist Tessa Pieffers in een artikel in vakblad Geitenhouderij. Pieffers gaat met het concept 'GoatStart' de boer op. Daarbij streef je er naar geitenlammeren in homogene koppels te laten opgroeien zodat de ontwikkeling van de dieren gunstiger wordt. Wegen van de lammeren is daarbij essentieel.

Biestgift

Je moet gedurende de opfokperiode de geitenlammeren minstens vijf keer wegen. Vlak na de geboorte weeg je de lammeren om de biestgift te bepalen. Kleinere lammeren, lammeren met een geboortegewicht lager dan 3 kilo, zet je bij elkaar zodat ze de kans krijgen goed op te groeien. Later weeg je de lammeren voor een optimale melkgift, of om het speen- of dekmoment te bepalen.

Een geitenlam zou minimaal 400 ml biest moeten krijgen. Maar je moet niet te veel biest geven. Bij een teveel aan biest kan het maagdarmstelsel ernstig beschadigd raken. Een lam van 2 kilo zou 10% van het geboortegewicht aan biest moeten krijgen. Later in de opfokperiode moet je voorkomen dat een lam te hard groeit. Een te snelle groei geeft risico op skeletbeschadiging, kromme pootjes, navelbreuken, vervetting en ook minder gewenste uierontwikkeling.

Dekmoment

In 40 dagen kan een lam van 3 kilo naar 12 kilo groeien. Het beste moment voor spenen is wanneer het lichaamsgewicht tussen de 12 en 14 kilo is. Ook daarvoor moet je wegen. Een lam moet minimaal 6 tot 7 weken oud zijn en in goede conditie verkeren. Je kunt dan overstappen op vastvoer, zoals hooi, brokjes en gehakseld stro.

Om het moment te bepalen dat een jonge geit voor het eerste gedekt kan worden, moet je opnieuw wegen. Het lichaamsgewicht zou dan 60% van het volwassen gewicht moeten zijn.

(Bron foto: Agrifirm)