Nieuws

Weideboeren voor weidevogels

Weidevogels houden van het boerenland, maar ze hebben het zwaar. Het agrarisch landschap verandert. Toch zijn er boeren die hun uiterste best doen de weidevogels te helpen.

In Slimme Boeren, een uitgave van Vogelbescherming Nederland vertellen verschillende melkveehouders hoe zij hun bedrijfsvoering aanpassen. Een van die boeren is Marcel Strijtveen uit het Overijsselse Lierderholthuis. Hij melkt 110 melkkoeien op 53 hectare in het Liederbroek, een open gebied ten oosten van de IJssel. Door toeval kwam hij met weidevogels in aanraking.

Weidevogelgebied

Tien jaar geleden dreigde de openheid van dat gebied verloren te gaan omdat de overheid er een ecologische verbindingszone voor groot wilde wilde aanleggen. Boeren in de streek verzetten zich er tegen. Negen boeren - waaronder Strijtveen - kochten uiteindelijk de strook van 50 hectare zelf en besloten het in te richten als weidevogelgebied. Strijtveen heeft zijn bedrijfsvoering deels aangepast. De kievit is zijn favoriete vogel.

In de speciale editie komen meer melkveehouders aan het woord. Daarnaast is er aandacht voor andere onderwerpen: Natuurinclusief ondernemen, akkervogels, de rol van zuivelaars, het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) en de rol van Groen Onderwijs.

Onderwijs

Ecologische boeren zijn og een beetje een vreemde eend in het agrarisch onderwijs, schrijft Joris Lohman. Hij interviewt Astrid Manhoudt die sinds begin 2016 lector Weidevogels aan Hogeschool Van Hall Larenstein is. Manhoudt ziet het als ideaalplaatje dat natuurinclusief boeren en weidevogelbeheer integraal opgenomen worden in het onderwijs en standaard in het curriculum staan. Dat iedere jonge boer een degelijke opleiding krijgt in natuurinclusief boeren en dat weidevogelbeheer verplicht is in het lespakket. Maar jongeren kiezen de vakken niet altijd. En de hogescholen zijn van goede wil, maar veel initiatieven zijn versnipperd. 

Beste weideboer

Dit jaar werden negen melkveehouders op initiatief van Vogelbescherming Nederland dit jaar genomineerd voor de Gouden Grutto, een prijs voor de beste Weideboer. Op vrijdagmiddag 7 april ontving Marten Dijkstra uit het Friese Aldeboarn deze prijs uit handen van oud landbouwminister Cees Veerman tijdens de door de Vogelbescherming en BoerenNatuur.nl georganiseerd ANLB-dag (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). Marcel Strijtveen ontving de publieksprijs.

(Bron foto: Thinkstock)