Nieuws

Weiderendement belangrijk in melkveehouderij

Dagelijks omweiden op een kleine huiskavel en stripgrazen met een melkrobot, dat waren de uitdagende omstandigheden waar Dairy Campus in Leeuwarden in 2014 praktijkproeven over heeft uitgevoerd.

Voor- en nadelen beweiding

Beweiden kan voor veel voordelen zorgen, zo zijn er bijvoorbeeld minder loonwerkkosten bij inkuilen of mestaanwending. Er zijn ook nadelen te noemen, zoals een dalende bruto grasopbrengst, en de hogere kosten voor voer door beweidingsverliezen. Dairy Campus Leeuwarden is praktijkproeven gestart om de technische en financiële resultaten van beweiden in beeld te brengen.

Uit onderzoek is gebleken dat weiderendement interessant is voor veehouders die werken met een grote koppel en relatief kleine huiskavel, of voor bedrijven die beweiden met een melkrobot. Er zal wel een hoge grasbenutting behaald moeten worden. In het onderzoek zijn twee soorten beweidingssystemen toegepast.

Iedere dag omweiden

In het eerste systeem worden de dieren iedere dag op een nieuw perceel gebracht volgens een vast schema. De percelen worden niet gemaaid. Er lopen veel dieren op een relatief klein oppervlakte, ongeveer 6 stuks op een hectare. Belangrijk is om een goed beweidingsrendement te behalen van minimaal 60 %, het liefst 70 %.

Stripgrazen

Het tweede systeem bestond uit stripgrazen met de melkrobot. Het beweidingsrendement kan hierdoor hoger uitvallen. Tijdens het project was dit nog niet het geval. In tegenstelling tot het iedere dag omweiden liepen in dit systeem gemiddeld 3,3 koeien per ha. De koeien konden vrijwillig terug naar de stal.

Technische en financiële resultaten

De resultaten zijn met betrekking tot de nettograsopbrengst nu lager uitgevallen. De mogelijke oorzaak hiervan is het te laat starten met weiden waardoor het beweidingsrendement niet behaald is. Bij een lagere melkprijs wordt het aantrekkelijk om te beweiden. De melkopbrengsten dalen, maar weidepremie blijft.


(Bron foto: verantwoordeveehouderij.nl)