Nieuws

Weidevogelbeheer in de Hoeksche Waard

Twee boeren die meedoen met het agrarisch natuurbeheer in het Oudeland van Strijen hebben sinds een aantal jaren een deel van hun perceel speciaal ingericht voor de weidevogel. Dat doen ze door een laagje water op een deel van hun perceel te pompen, zodat het plasdras wordt.

(Bron: CCHW)

In het afgelopen voorjaar trok dat veel broedende weidevogels aan. Nu zien we dat veel vogels op weg naar het zuiden gebruik maken van deze natte plekken om brandstof op te doen voor de lange tocht die ze straks af gaan leggen.

Natte plekken nodig

De agrarische natuur Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) houdt zich niet alleen bezig met het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard, maar in een deel van het Oudeland van Strijen wordt ook samen met boeren gewerkt aan weidevogelbeheer. Twee boeren hebben al een aantal jaren een deel van een perceel in het voorjaar zo ingericht dat er een 'plasdras' ontstaat. De pompen, die werken op zonnepanelen, zorgen ervoor dat natte en modderige plekken ontstaan. Weidevogels hebben deze vochtige weilanden nodig. In de natte, zachte bodem kunnen de vogels met hun lange snavels goed naar voedsel zoeken, en door variatie aan te brengen in het landschap zitten ze goed beschut. In het afgelopen droge voorjaar hebben we opnieuw goed kunnen zien hoe belangrijk deze natte plekken zijn voor weidevogels. In de harde droge grond vinden ze geen voedsel, met het risico dat ze ernstig verzwakken. Bij de plasdras kunnen de vogels wel met hun snavels in de grond, waar ze volop insecten aantreffen. Vooral voor kuikens is dat belangrijk. Tijdens het broedseizoen zijn de randen en de plasdras een belangrijk opgroeigebied voor onder andere grutto-, kievit- en tureluurkuikens. Dit jaar zijn er zelfs meerdere nesten van de kluut succesvol uitgebroed.

Plasdras

Voor het agrarisch natuurbeheer moet de plasdras tot 1 juli in stand blijven, daarna mogen de pompen worden stilgezet en wordt het weer gewoon grasland. Het kost even tijd voordat het grasland weer helemaal droog is. Ook nu, half juli, zien we nog steeds veel vogels bij de plasdras zoals kieviten en scholeksters. Maar ook veel zeldzamere soorten zijn er waargenomen, zoals kemphanen en zwarte ruiters. Ze hebben het er duidelijk nog erg naar hun zin! De plasdrassen zijn nu, nadat de broedperiode voorbij is, een verzamelplaats voor vogels terwijl ze zich voorbereiden op hun trek naar het zuiden. Ze foerageren er om op die manier brandstof op te doen voor hun lange reis. Eén van hun favoriete snacks zijn muggenlarven, waar we ze in de zomer zeker dankbaar voor zullen zijn! Onze twee boeren met plasdras zijn erg betrokken bij het weidevogelbeheer. Een van hen, A.P. Overwater, neemt al vanaf 1987 daaraan deel met in het voorjaar rustperiodes op het grasland. Vrijwillig kozen ze ervoor om nog niet alle pompen uit te zetten, waardoor het nog wat langer vochtig blijft en ze hun steentje bijdragen aan een goede conditie van de trekvogels.

(Bron foto: Gea Zevenbergen)