Nieuws

Weidevogelbeheer op maat

Voor een effectief beheer van weidevogels is het belangrijk dat boeren over actuele kennis en goede informatie beschikken. Met een webtool 'Beheer op maat' hebben zij toegang tot een kaartsysteem met relevante gegevens zoals voorjaarsgrondwaterstand of beheer. De webtool is op een aantal punten aangepast.

Voor het behoud van weidevogels is gericht beheer belangrijk, maar daar zijn kosten aan verbonden. Nederland zet daarom beheergeld in. Om dat geld doelmatig te besteden, is het belangrijk dat boeren weten hoe ze het beheer het beste kunnen uitvoeren, dat ze toegang hebben tot actuele kennis. Omdat wetenschappelijke publicaties niet goed toegankelijk zijn, is een webtool Beheer-op-Maat (BoM) ontwikkeld. De webtool ontsluit beschikbare, ecologisch relevante informatie waarbij het accent ligt op weidevogelbeheer.

Webtool

Die webtool is recent aangepast, zo is te lezen in de 'Rapportage werkzaamheden kennissysteem BoM'. De oude webtool maakte gebruik van Flash, de nieuwe webtool met geactualiseerde gegevens maakt gebruik van een javascript-techniek. Om in te spelen op de wensen van de gebruikers, hebben de ontwikkelaars samen met BoerennatuurNL (BNL) en het lectoraat weidevogelbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein werkplaatsen georganiseerd voor verschillende collectieven van agrarisch natuurbeheer.

Werkplaatsen

Uit die werkplaatsen kwamen een aantal wensen naar voren. Zo zouden ze toegang willen hebben tot meer informatielagen, zoals een bodemkaart. En de gebruikers vinden het belangrijk dat de gegevens in de tool actueel en betrouwbaar zijn. Een voortdurende validatie van het systeem is daarom essentieel. Voor een breed draagvlak zou BoM door een breed onafhankelijk gremium bewaakt moeten worden.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(9)