Nieuws

Weidevogels als neventak

Vader en zoon Kortleve in Oud-Alblas combineren hun melkveehouderij met weidevogelbeheer. De bijna 100 weidevogelnesten op het bedrijf levert veel arbeidsplezier op. Voor hen is weidevogelbeheer een hobby en neventak tegelijk.

Weidevogels zijn belangrijk voor de melkveehouders Simon en Tom Kortleve. Op ongeveer 18 hectare, van de 40 hectare grond waarover het bedrijf beschikt, vindt een vorm van beheer plaats waar weidevogels van profiteren. Vader en zoon voeren daarnaast een melkveebedrijf in de Alblasserwaard met 75 melkkoeien en 30 stuks jongvee. Weidevogels vinden ze belangrijk, ze halen er veel arbeidsvreugde uit. Ze combineren weidevogelbeheer met een intensieve bedrijfsvoering. Op het bedrijf produceren ze gemiddeld 9000 kilo melk met 3,56 procent eiwit. In een bedrijfsreportage in vakblad Veeteelt zeggen ze dat ze het mooi vinden om te laten zien dat je goede weidevogelresultaten kunt behalen op een intensief bedrijf.

Agrarisch natuurbeheer

Voor een goed weidevogelbeheer is een stuk plas-dras essentieel, zegt zoon Tom. Van de 18 hectare waarvoor een beheersvorm is afgesproken, is 2 hectare ingericht als plas-drasperceel. Dat gebied is het foerageergebied voor de vogels. Soms zitten er wel 400 grutto's verzekert Tom. Daarnaast zijn er percelen met kruidenrijk grasland. die percelen krijgen alleen vaste stalmest en geen kunst- of drijfmest en worden tot 15 juni niet gemaaid of geweid. Verder zijn er percelen met de beheersvorm 'extensief', die mogen tot 15 juni beweid worden door maximaal 1,5 gve per hectare. De melkveehouders krijgen voor dat beheer een vergoeding van 25.000 euro voor agrarisch natuurbeheer, maar daar staan wel verliezen tegenover.

Drone

Weidevogelbeheer is voor de Kortleves zo een neventak, maar ze beschouwen het ook als hobby. Ze halen veel arbeidsvreugde uit het werken tussen de weidevogels, zeggen ze: 'We beleven gewoon meer plezier aan een hectare plas-dras dan aan een hectare mais.'

Als drone-piloot volgt Tom de weidevogelontwikkeling intensief. Een drone kan nesten opsporen. Aan de hand van gps-coördinaten op je telefoon kun je de nesten vervolgens langs lopen om ze te beschermen.

Markt

Op de overige percelen wordt intensief geweid. In 2017 zijn de koeien in totaal 230 dagen buiten geweest. Ze laten de koeien stripgrazen tussen twee draden in. Ruwvoer wordt aangekocht. In 2017 kochten ze 170 ton snijmaïs en 100 ton bierborstel aan. Ondanks het plezier dat ze beleven aan het weidevogelbeheer, zouden vader en zoon wat meer van de inspanningen gecompenseerd willen zien vanuit de markt.

Ze voldoen aan veel mogelijke eisen rond biodiversiteit en duurzaamheid, maar daar staat weinig tegenover. De melkveehouders produceren melk onder het VLOG-keurmerk (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik), waarvoor ze een cent extra krijgen. Voor melkveehouders die ook weidevogelbeheer overwegen, heeft Tom wel wat adviezen. Een advies: 'Doe het niet voor het geld, maar alleen als je echt wat met weidevogels hebt.'

(Bron foto: Shutterstock )