Nieuws

Weidevogels vinden voedsel in slootrand

Weidevogels hebben het moeilijk omdat de beschikbaarheid van voedsel onder druk staat. Ze kunnen in intensief beheerde weiden niet zo makkelijk insecten vinden. Weidevogels hebben baat bij grasland met een open structuur of bij extensief beheerde slootranden.

Het gaat niet goed met de weidevogels, de aantallen gaan hard achteruit. Er zijn verschillende oorzaken voor die achteruitgang. Vakblad V-focus schrijft dat de slechte beschikbaarheid van voedsel in combinatie met een hoge predatie de voornaamste reden is voor de achteruitgang. Uit het artikel ‘Voedsel voor weidevogels’ blijkt dat een open structuur van het grasland van belang is voor weidevogels. Grutto en tureluur vinden er makkelijker voedsel.

Grasland

In een onderzoek bij Kringloopboeren in Midden-Delfland zijn verschillende typen grasland vergeleken op hun beschikbaarheid van voedsel (insecten). De graslanden varieerden van grasland met een gesloten structuur en weinig variatie in de vegetatie tot grasland met een open structuur een grote diversiteit in de vegetatie. Die laatste typen grasland zijn minder intensief gebruikt of bemest en zijn kruidenrijker.

Foerageergedrag

De weidevogels verschillen in hun foerageergedrag. Grutto en tureluur, die vooral grote vliegende insecten en snuitkevers eten, hebben baat bij een open vegetatie. De insecten die zij eten, zitten vooral op de vegetatie, het meest in slootranden. Kieviten eten meer loop- en kortschildkevers die vooral op de bodem voorkomen. Zij geven daarom voorkeur aan kort gemaaid gras.

Slootranden

De verschillen in insectenaantallen tussen de graslandtypen is niet zo groot, zo blijkt uit het onderzoek. De weidevogels lijken vooral baat te hebben van een meer toegankelijk grasland met een open vegetatietype, zodat ze makkelijker hun voedsel kunnen vinden. En grutto- en tureluurparen met hun kuikens lijken slootranden intensief gebruiken. Die slootranden kunnen een belangrijke rol vervullen in het weidevogelbeheer, maar dan moet je ze wel extensief beheren. Je kunt ze laat maaien bijvoorbeeld.

(Bron foto: Shutterstock)