Nieuws

Weinig draagvlak emissiereductie in melkvee- en varkenshouderij

Jonge boerin voedt koeien in de stal - JackF via iStock
Bron foto: JackF, iStock (iStock)
Samenvatting
 • Onderwerp
  emissiereductie, ammoniak, methaan, technische maatregelen, draagvlak, veehouderij, melkveehouderij, varkenshouderij
 • Interessant voor
  melkveehouders, varkenshouders, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Er is weinig draagvlak voor twaalf technische ammoniak- en methaanreducerende maatregelen onder veehouders én in de maatschappij. Dat blijkt uit een rapport van CLM Onderzoek en Advies en Aeres Hogeschool Dronten.

CLM en Aeres onderzochten met financiering van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voeding (LNV) het draagvlak voor twaalf ammoniak- en methaanreducerende maatregelen. Er is in zes groepen in de melkvee- en varkenshouderij gekeken naar het ‘overall draagvlak’ van elke maatregel.

Voor sommige technieken is er onder veehouders, veehouderijstudenten, financiers en retail, sectororganisaties en adviseurs meer draagvlak. Dit is voor spoelen met water en techniek onder de roosters. Onder milieu- en welzijnsorganisaties is er weinig draagvlak voor alle maatregelen.

Spoelen met water

Voor de maatregel ‘spoelen met water boven de roosters’ is het draagvlak het grootst. Er verdient geen externe partij aan en de maatregel is goed in te passen, zonder een grote startinvestering. Wel moet er rekening worden gehouden met het hoge waterverbruik van de maatregel. 'Vergroting van het draagvlak kan door een soepel vergunningsproces, ondersteuning bij bijvoorbeeld de opvang van regenwater en uitsluitsel over het effect op de klauwen van natte vloeren', aldus de onderzoekers in het rapport.

Bezwaren technische innovaties

Er kwamen in het rapport algemene bezwaren tegen technische innovaties naar voren, wat het algehele draagvlak kan verklaren. Zo ontbreekt in de maatregelen vaak het verdienmodel voor veehouders. Bij veel van de technische maatregelen verdient een externe partij eraan en niet de veehouder. Ten tweede zijn de technische innovaties erg specifiek, terwijl er liever een integrale maatregel wordt gezien die meerdere doelen tegelijkertijd realiseert.

Ten laatste geven milieu- en dierenwelzijnsorganisaties aan dat er een systeemwijziging gewenst is in plaats van technische maatregelen. Extensivering van de veehouderij en transitie naar een meer plantaardig eetpatroon zijn de kern hiervan. Om deze reden is er vanuit hen weinig draagvlak.

Geslaagde maatregel

Om een toekomstige ammoniak- en methaanreducerende maatregel te laten slagen, moet er rekening worden gehouden met de genoemde bezwaren. Het rapport beveelt aan om in de ontwikkelfase van maatregelen al aandacht te hebben voor het draagvlak van de eindgebruikers én de maatschappij. Een geslaagde maatregel moet:

 • Een controleerbaar emissiereducerend effect hebben (waarborging)
 • Een verdienmodel hebben voor veehouders
 • Aansluiten bij (toekomstige) wetgeving
 • Geen mogelijke negatieve neveneffecten hebben op mens, dier en/of milieu
 • Makkelijke vergunningverlening bieden

Lees het rapport van CLM en Aeres om meer te weten te komen over het draagvlak in de veehouderijsector en in de maatschappij voor de twaalf emissiereductie maatregelen.