Nieuws

Weinig samenhang in discussies over dierenwelzijn

Het welzijn van dieren is regelmatig onderwerp van maatschappelijke discussies. Zorgwekkend is echter dat de verschillende discussies rond dierenwelzijn weinig samenhang hebben.

Dit komt omdat in de discussie over dierenwelzijn altijd twee elementen meespelen: de biologie van het dier en de waarden en normen van de mens. Dierenwelzijn is dus niet alleen een wetenschappelijk concept. De biologische feiten rond dieren worden door de bril van menselijke waarden en normen gefilterd.

Hierbij valt op te merken dat de maatschappelijke opvattingen over dierenwelzijn niet alleen cultuur-, tijd-, plaats- en contextafhankelijk blijken te zijn, maar dat een en dezelfde persoon in verschillende contexten verschillende opvattingen over dieren kan hanteren. Dat heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) zeer recentelijk in de zienswijze 'Agenda voor het dierbeleid' aangegeven.

Nu is het rapport 'Kiloknallers op hongerdieet' van Stichting Varkens in Nood' aanleiding om de verschillende opvattingen weer eens te benadrukken. Frauke Ohl, hoogleraar Dierwelzijn en proefdierkunde van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, geeft een reactie op het rapport. Ze stelt dat het weinig zinvol is een losse discussie over een hongerdieet bij kiloknallers te voeren als we het onderliggende, fundamentele vraagstuk niet durven te beantwoorden: Wat verstaan wij onder het verantwoord houden van dieren? Maar ook: wat hebben wij er - ook financieel - voor over om dierenwelzijn te realiseren?


(Bron foto: Marko Ruis)