Nieuws

Welzijn mens boven dat van het dier?

De meeste Nederlanders vinden dat het welzijn van de mens boven dat van het dier gaat. Gezonde dieren mogen daarom worden gedood als zij een voor mensen dodelijke ziekte kunnen overbrengen. Maar als gezonde dieren geen risicofactor vormen, is ruimen niet aanvaardbaar, aangezien ook het leven van een dier waardevol is.

Ruimen dieren

Dit is de mening van de Nederlandse samenleving over het ruimen van dieren. Dit blijkt uit onderzoek van Nina Cohen, waarop zij 17 november aan de Wageningen Universiteit promoveert. Tussen 1997 en 2003 braken drie dierziektes uit in Nederland. In de bestrijding werden niet alleen geïnfecteerde maar ook miljoenen gezonde dieren gedood, waar veel tegen geprotesteerd werd. Hieruit blijkt dat morele opvattingen over dieren waren veranderd.

Opvattingen

Om opvattingen over dieren in de Nederlandse samenleving en de rol van deze opvattingen over het doden van gezonde dieren, te beschrijven, werden een aantal enquêtes uitgevoerd. De meeste respondenten vonden dat de mens boven het dier staat, dat dieren waarde hebben, dat mensen goed moeten zijn voor alle dieren en dat alle dieren recht op leven hebben. De op een na grootste groep vond dat mens en dier gelijk zijn. Deze overtuigingen waren gestoeld op een aantal morele waarden, zoals de waarde van het dierlijk leven, de waarde van dieren die kunnen voelen, en de waarde van dieren in het ecosysteem.

Rol vrouwen

Wat ook uit het onderzoek blijkt is dat meer vrouwen dan mannen het dier gelijkwaardig achten aan de mens. Omdat steeds meer vrouwen sleutelposities in de Nederlandse samenleving vervullen, kan dit betekenen dat er veranderingen optreden in de morele aanvaardbaarheid van het houden en gebruik van dieren.


(Bron foto: proefschrift Nina Cohen)