Menu
Nieuws

Welzijn rashonden ernstig aangetast door fokkerij

Maar liefst veertig procent van alle rashonden die jaarlijks in Nederland worden geboren, heeft één of meerdere erfelijke aandoeningen onder de leden. Deze erfelijke aandoeningen leiden tesamen met bepaalde raseigenschappen tot langdurig en ernstig ongerief. De maatschappelijke discussie over dit onderwerp is opnieuw aangezwengeld. Zembla maakte er een aflevering over, getiteld 'Einde van de rashond'.

false

false

false

false

false

false

false