Nieuws

Welzijn van dieren bij therapieën met kinderen afgewogen

Dieren worden regelmatig ingezet in therapieën bij kinderen met een handicap. CAH Dronten heeft een literatuuronderzoek verricht om de effecten van de onderzochte therapieën en activiteiten voor kinderen met een handicap af te zetten tegen het welzijn van de hierbij gebruikte dieren.

Het gaat dan meestal om kinderen met een verstandelijke beperking of kinderen die autistisch zijn. De vraag is echter of het welzijn van de dieren op weegt tegen de (positieve) geestelijke gezondheidseffecten voor de kinderen. Specifiek onderzocht werden: dolfijnentherapie, autismebegeleidingshonden, hondentherapie- en activiteit en paardentherapie. Daarbij zijn deze therapieën onder andere getoetst aan de vijf vrijheden van Brambell.

Dolfijnentherapie en paardentherapie worden als ethisch verantwoord beoordeeld, terwijl bij de hondentherapieën wordt geoordeeld dat de schendingen in welzijn niet opwegen tegen de effecten op het kind.


(Bron foto: Stichting SAM)