Menu
Nieuws

Welzijnsproblemen konijnenhouderij aangepakt

In het ‘Plan van aanpak 2010 - 2016’ omschrijft de LTO-vakgroep Konijnenhouderij hoe de konijnenhouderij de komende jaren verder werkt aan het verbeteren van het dierenwelzijn. Groepshuisvesting in alle levensfases is een belangrijk streven.

false

false

false

false