Nieuws

Wereldburgers eten meer hetzelfde

De wereldwijde verspreiding van hetzelfde voedselpatroon zorgt voor meer voedsel op tafel, maar gaat ook ten koste van de teelt van plaatselijke gewassen. Dit is de conclusie van een recent onderzoek op basis van FAO gegevens.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek was de veranderingen te onderzoeken in de diversiteit van gewassen waar mensen voornamelijk van afhankelijk zijn. Dit deden de onderzoekers door gegevens van de Wereld Voedsel Organisatie (FAO) te analyseren. Deze gegevens gingen over de hoeveelheid voedsel afkomstig van 52 gewassen die in een bepaald land per persoon genuttigd wordt, uitgedrukt in calorieën, eiwit, vet en gewicht. De gegevens gingen over de periode 1961 – 2009 en over 152 landen. Het onderzoek is gepubliceerd onder de titel: ”Increasing homogeneity in global food supplies and the implications for food security” in PNAS en is voor ieder toegankelijk, zie link.

Meer calorieën afkomstig van minder soorten

Uit de analyse kwam naar voren dat het aandeel van vooral oliegewassen en granen wereldwijd is toegenomen, qua calorieën, eiwit, vet en gewicht, maar dat dit afkomstig is van steeds minder soorten. Alomtegenwoordige producten als tarwe, rijst, mais, soja, zonnebloemolie, palmolie en koolzaadolie zijn belangrijker geworden, terwijl juist minder globale rassen als gierst, rogge, sorghum, yams, cassave en zoete aardappel een steeds kleiner aandeel hebben in het globale voedingspatroon.
De onderzoekers merken wel op dat de FAO gegevens alleen over de grotere gewasgroepen gaan  en dat zo veranderingen in het aandeel van regionale gewassen, en gewassen verbouwd in moestuinen niet opgepikt kunnen worden.

Landen hebben een grotere diversiteit aan voedsel

Wat ook uit de analyse naar voren kwam was dat de diversiteit van voedsel dat elk land ter beschikking heeft over het algemeen groter is geworden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat wereldwijd het voedingspatroon verwesterd is en dat, naast de traditionele voedingsproducten, in steeds meer landen de voorkeur wordt gegeven aan bijvoorbeeld vlees- en melkproducten en groenten en fruit uit gematigde streken.

Gevolgen

De onderzoekers zien de mondiale grotere afhankelijkheid van minder globale gewassen als gevaar voor voedselzekerheid, omdat minder gewassen een grotere kwetsbaarheid betekent als er zich ziekten en plagen voordoen. Ook zien zij een gevaar voor de gezondheid, omdat het westerse voedingspatroon erg energierijk is. Tegenwoordig lijden, wereldwijd, meer mensen aan obesitas dan aan ondervoeding!
De onderzoekers concluderen dat omdat we meer afhankelijk zijn geworden van minder gewassen, het belangrijk is dat deze gewassen een stabiele opbrengst hebben. Dit is alleen te verkrijgen door een grote diversiteit binnen de gewassen. Genetische variatie voor het veredelen op verschillende eigenschappen is hiervoor essentieel, en de beschikbaarheid en toegang van genetische bronnen onontbeerlijk.


(Bron foto: Wikipedia)