Nieuws

Werk aan het landschap rond boomkwekerij

In een inspiratieboek voor boomtelers, geschreven in opdracht van coöperatie Treeport, worden boomkwekers geadviseerd hoe zij opbrengstgericht in landschap en kwekerij kunnen investeren. Denk aan ‘toonlanen’ voor diverse boomsoorten en noodzakelijke, maar ook mooie waterpartijen.

In het voorwoord van het 'Inspiratieboek voor het Zunderts boomteeltlandschap' is te lezen dat Zundert reeds zorg besteedt aan het ‘unieke landschap’ van de gemeente, maar dat het inspiratieboek nog een stap verder gaat: ‘het inspireert ondernemers bij de bedrijfsontwikkelingen met een landschappelijke impact’.

Elke kweker wat wils

In het boek -dat zeer compacte en weinig teksten bevat- staat een afbeelding van een stappenplan voor dergelijke bedrijfsontwikkeling. Verder wordt stilgestaan bij typen kwekerijen en landschapstypen. En in het hoofdstuk ‘Wat kan ik doen?’ passeren uiteenlopende thema’s de revue, variërend van nieuwe routes, groene monumenten en houtwallen tot groene daken, type hekwerken en reclame-uitingen.

Het geheel wordt verlevendigd met schetsen van erven, tekeningen van type schuren, foto’s van reclame-uitingen die opgaan in de architectuur van de bebouwing, interviews met andere kwekers, enzovoorts.

Zoals Zundert is verweven met boomteelt, is Oirschot dat onder meer met haar esdekken. Tegelijk wil zij ook boomtelers de ruimte geven. Zie hierover een eerder op Groen Kennisnet verschenen nieuwsbericht.


(Bron foto: Thinkstock)